Vad har en styrelsesuppleant för ansvar?

2019-03-26 i Bolag
FRÅGA
Min äldre bror önskade att jag skulle skriva mig som styrelessuppleant för hand aktiebolag. Begäran gjordes av honom och eftersom jag inte hade en susning av vad det innebar fick jag en massa förklaringar av honom som att det inte innebär något ansvar för mig och att det enbart kommer hjälpa honom. Jag skulle betrakta det som en tjänst till honom helt enkelt. Jag gjorde detta för något år sedan men har idag begärt utträde digitalt via bolagsverkets e-tjänst då jag blev orolig eftersom jag frågat honom flera gånger om han kan ta bort mig som styrelsesuppleant då jag ändrat mig. Varje gång jag frågat har han blivit oerhört upptagen eller varit svår att nå.Finns det någon risk för mig, såhär i efterhand, rent ekonomiskt?Jag har inte varit med i något beslut överhuvudtaget utan har enbart skrivit under ett dokument som verkställer att jag blir styrelsesuppleant. Efter detta har jag alltså medverkat 0% i företaget.Tackar ödmjukast på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för aktiebolag är att personerna kring bolaget inte har något ansvar (1 kap. 3 § aktiebolagslagen). Istället ansvarar bolaget själv i form av en juridisk person. Det finns dock några undantag till det.

Undantag då personerna ansvarar

Om en styrelseledamot i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska han eller hon ersätta skadan (29 kap. 1 § 1 meningen aktiebolagslagen). I ditt fall är det knappast troligt att du skadat bolaget uppsåtligen om du inte engagerat dig. Av oaktsamhet kan det ha hänt om du varit delaktig i ett beslut. Det hör dock till ovanligheterna men kan aktualiseras om en oansvarig person missköter bolaget.

Om en styrelseledamot tillfogar en aktieägare eller någon annan skada genom att bryta mot lag eller bolagsordningen kan personen bli ansvarig (29 kap. 1 § 2 meningen aktiebolagslagen). Återigen handlar det om att personen varit delaktig i ett beslut eller handling som lett till skadan.

Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av de centrala bestämmelserna i aktiebolagslagen kan den personen dömas till fängelse eller böter. (30 kap. 1 § aktiebolagslagen). Detta är lite grövre överträdelser som jag inte tror kan bli aktuella för dig. Dessutom behöver du ha varit delaktig.

Ansvaret är då personligt

Ansvaret är individuellt vilket betyder att hela styrelsen inte straffas som ett kollektiv. Har ett beslut eller en handling orsakat bolaget skada ska bara den eller de ledamöter som varit delaktiga till det ansvara. De delaktiga brukar vara de som skrivit under ett beslut eller varit med på ett möte då något beslutats utan att ta avstånd från det. Likaså kan man vara delaktig genom att ingå avtal åt bolaget. Av oaktsamhet skulle du därför ha kunnat skriva under något beslut som eventuellt skulle kunna ha orsakat bolaget skada.

Du har varit suppleant

Du säger att du varit styrelsesuppleant. Det innebär i så fall att du är reserv för en ledamot och kan bli inkallad om någon av ordinarie ledamöter för förhinder. Har du inte blivit inkallad har du inte varit delaktig och kan följaktligen inte ha varit delaktig i någon som tillfogad någon skada.

Sammanfattningsvis kan sägas att personerna runt ett bolag som huvudregel inte har något ansvar. Istället ansvara bolaget själv som juridisk person. Styrelseledamöterna kan dock bli ansvariga om de genom att bryta mot lag, uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, aktieägarna eller någon annan. Du säger att du varit suppleant vilket betyder att du varit reserv för en ledamot. Som reserv kan du inte bli ansvarig för något utan det kräver att du varit del av ett beslut.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (583)
2019-10-19 Kan en suppleants skulder drabba aktiebolaget?
2019-10-16 Styrelseordförandes utslagsröst - Hur kommer man runt den?
2019-10-08 Hur avgör man hur stor andel av aktierna man bör få?
2019-09-28 Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?

Alla besvarade frågor (73844)