FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal17/03/2019

Vad har en sambo rätt till vid bodelning?

Hej.

Om jag har ett eget sparkonto i mitt namn när jag bor själv och sedan flyttar ihop med min respektive. Och om vi sedan delar på oss efter ett tag, har han någon rätt till pengarna på det kontot då? Och hur blir det om jag skulle avlida medans vi bor tillsammans, får han pengarna då?

Om han har studieskulder innan vi flyttar ihop, får jag halva den skulden om vi delar på oss sedan? Och hur blir det om han skulle avlida medans vi bor tillsammans, blir skulden min då?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har nedan besvarat dina fyra frågor uppdelade i vad som händer om samboförhållandet skulle upphöra på grund av att samborna vill gå skilda vägar respektive vid om det skulle upphöra på grund av dödsfall.

Har sambon rätt till pengarna på sparkontot om vi delar på oss?

När ett samboförhållande upphör genom att parterna vill gå skilda vägar ska det genomföras en bodelning om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). I en sådan bodelning kommer sambornas samboegendom att ingå. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om detta förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen).

Ett privat sparkonto utgör inte samboegendom efter som det varken är gemensam bostad eller bohag. Därför kommer sparkontot inte att ingå i en eventuell bodelning vid upphörandet av samboskapet.

Har sambon rätt till pengarna om jag avlider?

Sambor ärver inte varandra i svensk rätt. Om du avlider kan din efterlevande sambo begära bodelning om han vill (18 § sambolagen). I bodelningen ingår endast samboegendom vilket är sambornas gemensamma bohag och bostad om det förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). Inte heller här kommer ena sambons privata sparkonto att ingå eftersom det varken utgör bostad eller bohag.

Den avlidna sambons egendom fördelas inte till sambon eftersom sambo enligt svensk lag inte har arvsrätt, utan kommer istället fördelas enligt den legala arvsordningen förutsatt att den avlidne inte skrivit något testamente. enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes barn som ärver, och i andra hand föräldrar, syskon eller syskonbarn, och i tredje hand mor- och farföräldrar och deras barn (2 kap. 1-3 § ärvdabalken).

Det finns dock en skyddsregel för sambor för att hindra att små hem splittras. Den efterlevande sambon har rätt att få ut värdet av två prisbasbelopp som år 2019 motsvarar 93.000 kr vid fördelning av samboegendomen (18 § andra stycket sambolagen). Notera att även detta gäller samboegendom och inte privata sparkonton.

Får jag halva hans studieskuld om vi delar på oss?

Studieskulden är hänförlig till din sambo och inte till dig. Du får alltså inte halva hans studieskuld om ni delar på varandra. Däremot kan hans skulder påverka det gemensamma värdet i bodelning som kan påkallas när samboförhållandet upphör. Du får inte hans skuld, men den påverkar vilket värde han bidrar med i bodelningen vilket kan påverka vad du erhåller. Men du får inga skulder.

Får jag studieskulden om han avlider?

Om din sambo avlider har du som efterlevande sambo rätt att begära bodelning (18 § sambolagen). Sambor har ingen legal arvsrätt i svensk rätt, så du ärver ingenting av kvarlåtenskapen om det inte finns något testamente. Studieskulden kommer inte att överföras till dig, utan den tillhör i så fall dödsboet och tas med i beräkningarna kring det.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor! Undrar du något mer så skriv gärna en till fråga.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?