FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/08/2021

Vad har en sambo rätt till i en bodeling?

Jag är tillsammans (inte gift) med en tjej där vi är skrivna på varsin adress. Hon har dock bott hos mig utan att betala något (hon har varit arbetslös). Jag har även betalat hennes räkningar och skulder till inkasso.

2020 köpte jag ett hus för min egna pengar, jag står som ägare till 100% på kontraktet och betalar alla lån och räkningar fortfarande (men inte hennes egna räkningar längre), även när hon har ett arbete. Vi har fått ett barn tillsammans och där barnet är skrivit hos mig (huset jag köpte) och hon står fortfarande skriven på en annan adress (hennes lägenhet).

Jag vill dock göra slut nu efter hennes otrohet. Hon vill dock ha halva huset mm. Är det något hon har rätt till?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Sambolagen är eventuellt tillämpbar på din situation. Om sambolagen tillämpas har din f.d. partner rätt till att begära en bodelning, och i sådana fall finns det möjlighet för henne att få en del av bostadens värde eller i vissa fall överta bostaden, förutsatt att bostaden räknas som samboegendom. Jag kan tyvärr inte svara på om hon har rätt till detta eller inte då jag vet för lite om situationen i fråga, men förhoppningsvis kan mitt svar ge dig vägledning vad man beaktar i en sådan bedömning. Längst ner i svaret hittar du en sammanfattning och förslag på hur du kan gå tillväga.

Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort genom ett så kallat samboavtal (9 § sambolagen). När jag besvarar din fråga utgår jag ifrån att något sådant avtal inte har upprättats.

När tillämpas sambolagen?

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under "äktenskapsliknande förhållanden". Även om du och din f.d. partern är skrivna på olika adresser kan lagen vara tillämpbar, det viktiga är om ni faktiskt bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll eller inte. "Äktenskapsliknande förhållanden" syftar på att det ska handla om en parrelation och inte exempelvis två vänner som bor tillsammans. Att ni har barn tillsammans är också något som kan tala för att ni är sambos. (1 § sambolagen).

Om ni har bott tillsammans i en bostad och har gemensamma barn presumeras ni att vara sambos, vilket innebär att om det uppstår en tvist i en domstol kommer du behöva bevisa att ni inte är sambos. Om ni aldrig har bott tillsammans eller bara bott tillsammans sporadisk så är detta något som talar emot att ni skulle vara sambos.

Vad ingår i en bodelning?

Inom ett år efter ett samboförhållande har upphört kan en sambo begära en bodelning om hen vill det (8 § sambolagen). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendomen består av sambors gemensamma bostad och bohag (exempelvis möbler), förutsatt att egendomen har förvärvats för gemensam användning, d.v.s. med avsikten att egendomen ska användas gemensamt (3 § sambolagen) (5 § sambolagen). Vem som har betalat för bohaget eller bostaden spelar ingen roll utan avsikten är det som är viktigt. Om du köpte bostaden exempelvis innan du träffade din partner så är det osannolikt att bostaden kommer räknas som samboegendom eftersom det i sådana fall saknas en avsikt att använda bostaden gemensamt.

Hur går en bodeling till och vilken sambo har rätt till bostaden?

För det första kommer sambornas eventuella skulder avräknas från värdet av samboegendomen (13 § sambolagen). Det värdet som finns kvar efter avräkningen sammanläggs och delas lika mellan dig och din f.d. sambo (14 § sambolagen). Det är alltså det värdet/andelen som du har rätt till i bodelningen. Därefter kommer själva samboegendom delas upp mellan er. Då finns det särskilda regler avseende samboegendomen som anger att den sambon som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott/andel eller, om värdet är ringa, utan avräkning. Om en sambo övertar bostad eller bohag mot avräkning och inte tillgodoser den andra sambon med egendom ur samboegendomen, skall den övertagande sambon betala motsvarande belopp i pengar (16 § sambolagen) (17 § sambolagen).

Det finns inget tyvärr inget direkt svar på vilken sambo som "bäst behöver bostaden" och det finns många olika omständigheter som kan beaktas vid en sådan bedömning. Om en av samborna har ensam vårdnad över barn kan detta exempelvis vara en omständighet som talar till hens fördel, andra omständigheter kan vara att en sambo har ekonomiska problem såsom betalningsanmärkningar och har därmed svårt att köpa en ny bostad, eller att bostaden är handikappanpassad. Eftersom din f.d. partner redan har en egen lägenhet så kan det tala emot att hon ska få bostaden i en bodelning.

Min rekommendation

Din f.d. partner har inte automatisk rätt till att överta bostaden eller att få halva värdet av bostaden i en bodelning. För det första krävs det att ni räknas som sambos i lagens mening. Om ni bodde tillsammans när förhållandet upphörde och har barn tillsammans kommer ni antagligen anses att vara sambos. Att din tjej inte är skriven på huset där ni bor spelar ingen roll för den bedömningen. För det andra krävs det att bostaden faktiskt räknas som samboegendom. Då måste huset i sådana fall ha köpts med avsikten att ni ska använda det tillsammans. Om du anser att du inte köpte huset för gemensam användning kan du i sådana fall argumentera för det.

Eftersom du och din f.d. partner har svårt att komma överens kan det vara bra att ni ansöker om hjälp av en bodelningsförrättare som kan hjälpa till med bedömningen om bostaden utgör samboegendom och i sådana fall avgöra vem som ska få överta bostaden (26 § sambolagen). Man kan också begära att domstolen avgör vem av er som ska ha rätt att bo kvar i bostaden till dess att bodelning har gjorts (28 § sambolagen).

Tänk på att det finns en risk att din f.d. sambo får rätt till att överta bostaden i en bodelning (om den utgör samboegendom), dock kommer du i sådana fall bli ersatt för detta övertagande antingen i samboegendom eller i pengar (förutsatt att värdet av bostaden överstiger din f.d. sambos lott/andel i bodelningen). Samma gäller om du övertar bostaden, då kan du i sådana fall behöva ersätta din f.d. sambo, om värdet på bostaden överstiger din lott/andel. Detta sker eftersom ingen av samborna ska få ut mer värde mer än vad hen har rätt till i bodelningen.

Du kan läsa mer om hur du ansöker om bodelningen och bodelningsförrättare om du klickar här: https://www.domstol.se/en/amnen/familj/skilsmassa-och-bodelning/bodelning/

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,


Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000