Vad har en kattägare för skadeståndsansvar?

FRÅGA
Min katt var instängd i ett bilgarage som tillhör en granne i min bostadsrättsförening. Katten var uppe och gick på bilen, tassavtryck syns. Det finns även repor på lacken som grannen nu hävdar att min katt har orsakat. Min fråga är kan han "komma någon vart" utan bevis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din grannes utlåtande som att han kanske vill kräva dig på ersättning för skadorna på bilen. Om du inte självmant går med på det och han vill tvinga dig till att betala behöver han stämma dig vid domstol.

Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

I domstol skulle han behöva grunda sitt anspråk på skadeståndslagen. Du blir då skadeståndsskyldig om du uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat skada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas som med hänsyn till deras natur behövs (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). En katt tillåts i allmänhet att röra sig väldigt fritt utomhus och behöver inte mycket tillsyn. Det betyder att du att det inte krävs särskilt mycket av ägaren till en katt. Så länge du inte har motat in eller låst in katten i garaget eller på annat sätt provocerat katten till att orsaka skadorna så har jag svårt att se att du skulle ha varit vårdslös. Om din katt dock tidigare uppvisat tendenser av att vara aggressiv eller orsaka skador kan det ställas högre krav på dig.

I domstol kommer han dessutom behöva bevisa allt han påstår som inte är allmänt vedertaget. Han behöver alltså bevisa att katten varit i garaget och är orsaken till skadorna. Han behöver dessutom kunna bevisa att du varit vårdslös.

Sammanfattningsvis kan sägas att din granne behöver bevisa att din katt orsakat skadorna och att du uppsåtligen eller av vårdslöshet bidragit till att så skett. Har han inga bevis kan han bara försöka övertala dig. Han kommer inte kunna ha några framgångar i domstol.

Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (485)
2022-01-20 Ersättningsansvar för hundägare
2021-12-16 Skadestånd på grund av hundbett
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?

Alla besvarade frågor (98671)