FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt09/07/2018

Vad har en förälder utan del i vårdnaden för rättigheter?

Hej jag undrar vilka skyldigheter den föräldern som har enskild vårdnad har till den andra föräldern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka skyldigheter en förälder med ensam vårdnad om ett barn har gentemot den andra föräldern som inte har del i vårdnaden. Regler kring föräldrar och barn finns i Föräldrabalken (FB).

Inledningsvis går det att konstatera att enligt 6 kap. 1 § FB så har ett barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, samt rätt att behandlas med aktning för sin person och egenart, och ett förbud att utsätta ett barn för kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling. Det framgår av 6 kap. 2 § FB att det är barnets vårdnadshavare som är ansvarig för att dessa behov samt barnets andra personliga förhållanden blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också svara för tillsyn över barnet i den mån som behövs beroende på ålder och utveckling samt se till att barnet får en fullgod försörjning och utbildning.

I 6 kap. 11 § FB står det också att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, men att denne måste ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets synpunkter och önskemål.

Den förälder som saknar del i vårdnaden saknar alltså möjligheten att praktiskt ta del av några beslut rörande barnet. Den skyldighet som det går att säga att den andra förälder har gentemot den förälder som saknar del i vårdnaden är att umgänget fungerar. Enligt 6 kap. 15 § FB så har barnet rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med. Ansvaret för att detta fungerar är gemensamt för båda föräldrarna. När barnet ska ha umgänge med en förälder som inte är vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren lämna upplysningar som främjar umgänget om inte särskilda skäl talar emot det.

Det är viktigt att komma ihåg att umgänge sker för barnets skull och inte är en rättighet för föräldrarna. Umgänget ska bara ske om det kan anses vara det bästa för barnet, inte annars.

Sammanfattningsvis går det att säga att den skyldighet som den förälder som har vårdnaden har gentemot den andra föräldern är att så till så att umgänget fungerar på bästa sätt, om det är vad som är bäst för barnet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Maja QvarnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”