Vad har en för rätt enligt sambolagen?

FRÅGA
Jag köpte en bostadsrätt då jag var singel åt mig själv i Västerås. Jag träffade X som bodde i Örebro en viss tid senare, han fick jobb i Västerås och flyttade in hos mig. X har c/o adress hos mig. X har en son sen tidigare som han får träffa varannan helg. X har även en lägenhet (fixat via socialen vad jag vet) i Örebro som han hyr ut åt en kompis. Efter två år ihop gjorde jag slut. X har flyttat ut sina grejer och lämnat tillbaka nyckeln till min lägenhet. Men X vägrar att ändra sin adress och har börjat hota mig med sambolagen. X säger att jag har slängt ut honom och hans son på gatan bara så där mitt i vinter, men X son bor i Örebro hos sin mamma och X själv har en hyreslägenhet i Örebro också. X är inte svensk medborgare. X har aldrig betalat hyran under vår tid tillsammans. Lägenheten med lånet står på mig. Vi har inte skrivit några avtal då det verkade som vi kom överens men sen ändrade X sig och började kriga mot mig. Har X rätt till något via sambolagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagens (SL) regler gäller när ett samboförhållande upphör.

Ett samboförhållande är ett förhållande där två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll 1 § SL. Ert samboförhållande upphörde sedan när han flyttade därifrån enligt 2 § SL. Eftersom det har skett kan någon av er begära bodelning enligt 8 § SL. I den ingår er samboegendom och begäran om bodelning måste framställas senast ett år från att han flyttade ut från lägenheten eftersom samboförhållandet då upphörde. X kan därför ha rätt att begära bodelning.

Bodelning

Som jag nämnde så ingå er respektive samboegendom i bodelningen. Huvudregeln är att det bohag och den bostad ni förvärvat, t ex genom köp, för gemensam användning är samboegendom enligt 3 § SL. Eftersom du köpte lägenheten innan ni flyttade tillsammans utgör den inte samboegendom - du har inte förvärvat den för er gemensamma användning. Eftersom bostaden inte utgör samboegendom så ingår den inte i en eventuell bodelning mellan er.

Om ni förvärvade något bohag t ex möbler för er gemensamma användning när ni var sambo, eller strax innan ni blev det, är bohaget samboegendom oavsett vem som betalade. Det finns dock vissa undantag t ex för sådant som är förvärvat endast för fritidsändamål. Det som är samboegendom ingår i en bodelning.

Utifrån vad du skriver tolkar jag det inte som att det är en bodelning X begär och skulle det vara det så kommer bostaden oavsett inte ingå i en sådan då den inte utgör samboegendom.

Rätt att överta bostad

Eftersom du innehar det som var er gemensamma bostad med bostadsrätt och den inte utgör samboegendom så kan X få överta den om han bäst behöver den och, eftersom ni inte har gemensamma barn, synnerliga skäl talar för det, enligt 22 § SL. Synnerliga skäl är ett väldigt högt krav och blir nästan aldrig aktuellt. Jag har väldigt svårt att tänka mig att X skulle få rätt att överta lägenheten, i en domstolsprocess, när han redan har en lägenhet. Eftersom X lämnat bostaden måste han dessutom framställa kravet på att ta över den senast tre månader från att han flyttade ut. Om en domstol skulle ge honom rätt att överta bostaden så ska han ersätta dig för bostadsrättens värde.

Sammanfattning

X, eller du, kan begära bodelning och då ska allt som utgör samboegendom delas. I en bodelning ingår dock inte bostaden. X kan också begära att få överta bostaden - det är inget du måste gå med på och X skulle då behöva väcka talan i domstol får att få rätt. Jag harväldigt svårt att tänka mig att X skulle få rätt att överta bostadsrätten om han drev en sådan process eftersom kravet för att få göra det är väldigt högt. Skulle han få göra det skulle han dock behöva ersätta dig för bostadsrättens värde.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?