Vad har efterlevande sambo för rättigheter?

FRÅGA
Hej! Mamma var sambo med en man i 32 år. För 8 år sedan köpte de ett nytt hus. Mannen stod som ägare och för lån. Mamma har betalat hälften av alla kostnader. Mannen dog i somras och har 2 barn som nu står som dödsbodelägare. Mamma hoppas på att få pengar från försäljningen (efter att lånet är löst och barnen ska ha sin del).Mäklaren säger att mamma inte har rätt till något. Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna för samboskap finner vi i sambolagen (2003:376). När ett samboförhållande upphör som följd av att en av samborna avlider har den efterlevande sambon möjlighet att begära bodelning. (18 § sambolagen) Denne bodelning ska i sådana fall genomföras innan dess att arvet efter den avlidne fördelas (23 kap. 1 § Ärvdabalken [1958:637]). Vad som ingår i en bodelning är all samboegendom och skulder hänförliga till samboegendomen. Det som utgör själva samboegendomen är sådan egendom som införskaffats för gemensamt bruk. (3 § samt 8 § sambolagen) Samboegendomen ska efter skulder hänförliga till egendomen fördelas lika mellan samborna. (14 § sambolagen)

Vad händer med huset?

Utifrån ovan kan din fråga besvaras som så att om huset skulle vara införskaffat för gemensamt bruk är det i huvudregel att anses utgöra samboegendom. Undantag från att det skulle utgöra samboegendom skulle vara ifall huset anses vara den avlidnes enskilda egendom genom exempelvis ett arv eller en gåva (4 § sambolagen) Inget i din fråga tyder på att så skulle vara fallet. Utgår man från att huset skulle utgöra samboegendom kan den efterlevande sambon begära bodelning där halva värdet på huset efter avdrag av skulder kommer tilldelas den efterlevande sambon, se ovan.

Utifrån din fråga kan jag tyvärr inte ge ett närmare svar än detta, men jag hoppas att du finner lite vägledning i svaret. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?