Vad har andrahandshyresgäst för rättigheter?

2019-12-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
om den som har första hands kontrakt hyrt ut bostaden olovligt i ca 1.5år och hyresvärden säger upp kontakten med den som gjort fel vad har jag för rättigheter???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uthyrning av hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken.

För att få hyra ut en lägenhet i andrahand krävs samtycke från hyresvärden. Har man inte fått samtycke från hyresvärden är uthyrningen inte laglig. Enligt 12 kap. 42 § 3 p. jordabalken kan hyresrätten bli förverkad om hyresrätten hyrs ut utan samtycke från hyresvärden. Det betyder att den som har förstahandskontraktet förlorar sin hyresrätt. Det är normalt bara förstahandskontraktsinnehavaren som har ett avtal med hyresvärden. Andrahandshyresgästen har bara ett avtal mellan förstahandshavaren och inte hyresvärden. Det betyder att hyresvärden inte har några skyldigheter gentemot personen som hyr i andra hand och personen som hyr i andra hand har därmed inga rättigheter. Om förstahandsinnehavaren blir av med sin hyresrätt blir alltså andrahandsinnehavaren oftast också det.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll