FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/07/2022

Vad händer vid försäljning av enskild egendom?

Hej Min son har övertagit min enskilda egendom ( skogsmark) som han bet mej 1200 000:- Jag köpte hus Mm för detta. Har min hustru rätt till detta vid skilsmässan?! Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Din fråga gäller vad som händer om man säljer enskild egendom och istället köper annan egendom för pengarna. Regler om enskild egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB)

Om enskild egendom

Jag tänkte börja med att kort redogöra för skillnaden mellan enskild egendom och giftorättsgods. Enskild egendom är egendom som inte ingår i bodelning när ett äktenskap upplöses (10 kap. 1§ ÄktB). Egendomen kan ha blivit enskild t.ex. på grund av ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Den egendom som ingår i bodelningen när ett äktenskap upplöses kallas för giftorättsgods och omfattar all egendom som inte gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). 

Vad gäller med egendom som träder i enskild egendoms ställe?

Även sådant som träder istället för egendom som blivit enskild räknas som enskild egendom, enligt 7 kap. 2 § p. 6 ÄktB. Denna egendom kallas för surrogat. Detta innebär alltså att de pengar som du fick från din son också räknades som enskild egendom. Huvudregeln är att även eventuell avkastning från surrogatet räknas som enskild egendom. 

För att egendomen ska behålla sin karaktär som enskild är det dock viktigt att den inte sammanblandas med giftorättsgods (se t.ex. NJA 1992 s. 773). Pengar bör t.ex. hållas avskilda på ett separat konto. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att även egendom som träder i enskild egendoms ställe räknas som enskild egendom. Jag rekommenderar dock att egendomen, om möjligt, hålls enskild och inte sammanblandas med giftorättsgods.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Om du önskar hjälp av en jurist vill vi på Lawline gärna hjälpa dig, information om pris och tidsbokning finner du i sådant fall här.

Med vänliga hälsningar 

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”