Vad händer vid ett arvskifte med särkullbarn och om make är medlåntagare på enskild egendom?

2017-08-20 i Enskild egendom
FRÅGA
Ägande av fastighet och medlåntagare - vad händer vid ett arvskifte med särkullbarnMin man och jag är gifta och har två gemensamma barn samt att min man har ett särkullbarn i tidigare förhållande. Vi har skrivit testamente och äktenskapsförord som innebär att allt vi äger är enskild egendom. Detta har vi gjort då jag äger företag och fastighet i Sverige som jag inte vill ska ingå i arv till särkullbarn då detta skulle innebära att jag får sälja både bostad och företag för att lösa ut särkullarvet.Så långt är nog alltid under kontroll men nu funderar jag på att köpa en fastighet i Spanien. Fastigheten kommer att bekostas, både vad gäller kontantinsats som löpande kostnader av mig. Jag vill då att fastigheten ägs i enbart mitt namn pga arvssituationen med särkullbarn men den spanska banken som skall belåna 70% av fastigheten kräver att både jag och min man står på lånet. Eventuellt kan de godkänna att jag står för lånet men min man står med som borgenär.Kan detta på något sätt innebära att den spanska fastigheten skulle ingå i min mans arv mot särkullbarn eller är den enskild egendom då den står i mitt namn, trots att min man står med på lånet ?Innan jag förvärvar den spanska fastigheten vill jag försäkra mig om att det inte kan innebära en arvstvist som gör att jag måste lösa ut särkullbarnet då det i en framtid skulle kunna bli en ekonomisk katastrof med försäljning av fastigheten till följd.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enskild egendom och bodelning
Enskild egendom är egendom som inte ska ingå vid en eventuell bodelning. (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB) Eftersom ni har upprättat både testamente och äktenskapsförord som föreskriver att allt ni äger är vardera makes enskilda egendom kommer varken en bodelning med anledning av makes dödsfall eller skilsmässa vara ett krav. Däremot skulle bodelning kunna bli aktuellt om någon av er begär det eftersom den make som bäst behöver den gemensamma bostaden kan ha rätt att överta denna. (9 kap. 1 § och 11 kap. 8 § ÄktB)

Om make avlider
Först på tur att ärva är arvlåtarens bröstarvingar.(2 kap. 1 § ÄB) Om arvlåtaren var gift tillfaller dock kvarlåtenskapen efterlevande make och gemensamma barn får alltså vänta på sitt arv till efterlevande make avlider. (3 kap. 1 § ÄB) Särkullbarn till den avlidne maken har dock rätt att få ut sitt arv direkt tillskillnad från gemensamma barn som alltså har rätt till så kallat efterarv. Om någon av er avlider behöver det alltså inte ske någon bodelning eftersom det endast finns enskild egendom. Om din make avlider först ska hans kvarlåtenskap (dvs. hans enskilda egendom) delas lika mellan hans tre barn förutsatt att det inte finns ett testamente som fördelar kvarlåtenskapen annorlunda. Särkullbarnet har då rätt att få ut sin del direkt eller avstå från sin del till förmån för dig som är efterlevande make. Särkullbarnet ärver då en del i en framtida förmögenhetsmassa, dvs. en del i din kvarlåtenskap.

Basbeloppsregeln
Det finns dock en regel som säger att efterlevande make alltid har rätt att erhålla 4 prisbasbelopp ur den efterlevande makes kvarlåtenskap. För att regeln ska kunna aktualiseras krävs dock i ert fall att efterlevande makes enskilda egendom inte överstiger 4 prisbasbelopp. (3 kap. 1 § ÄB) Basbeloppsregeln går före särkullbarnets rätt att få ut sitt arv direkt och särkullbarnet kan alltså på så sätt tvingas avstå från hela eller del av sitt arv till förmån för efterlevande make. Särkullbarnet ärver då en del i efterlevande makes kvarlåtenskap precis som ovan.

Fastigheten
Det som är relevant för hur något ses som enskild egendom eller inte är vad ni skriver i äktenskapsförordet. (7 kap. 2 § ÄktB) Om det inte står närmare preciserat i äktenskapsförordet än att ”allt ni äger är enskild egendom” skulle ni kunna skriva i äktenskapsförordet att även fastigheten i Spanien ska ses som din enskilda egendom trots att han står med som låntagare för att det inte ska bli någon tvist om detta längre fram. Oavsett om ni skriver till detta i äktenskapsförordet är fastigheten i Spanien din enskilda egendom om du står som ensam ägare eftersom äktenskapsförordet föreskriver "allt ni äger är enskild egendom". Fastigheten kommer då alltså inte att ingå i din mans arv trots att han står med på lånet eftersom det är din enskilda egendom.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (430)
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?
2021-11-02 Vad händer med enskild egendom vid en makes bortgång?
2021-10-31 Blir attefallshuset automatiskt enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97393)