Vad händer vid en makes död när det finns enskild egendom och särkullbarn?

2017-06-20 i Enskild egendom
FRÅGA
Hej, Jag har ett par frågor om vad som gäller vid arvsskifte och äktenskapsförord. Jag och min fru har ett äktenskapsförord där en fastighet och ett par fonder inklusive avkasning från dessa står som min enskilda egendom vid en ev. skiljsmässa. Min fru har en son från ett tidigare förhållande men vi har inga barn ihop. Jag har ett halvsyskon på min fars sida. Mina frågor är följande:1.Om min fru skulle avlida före mig, gäller äktenskapsförordet fortfarande då? Har läst att hennes son har rätt till att få ut sitt arv direkt så jag undrar om man tar hänsyn till eskild egendom genom äktenskapsförord innan det. 2. Vem ärver sedan från mig om jag inte har något testamente, min styvson eller min halvsyster?3. Om jag avlider före min fru ärver hon allt från mig då inklusive den enskilda egendom som äktenskapsförorder tar upp eller har min halvsyster någon rätt till detta?4. Vad händer om vi säljer den fastighet som innefattas av äktenskapsförordet och till det lägger gemensamma medel för att köpa en ny dyrare fastighet? Innefattar äktenskapsförordet fortfarande den del av den nya fastigheten som betalades av försäljningen av den gamla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer hänvisa till äktenskapsbalken och ärvdabalken i mitt svar, du hittar dem här och här.

1. Vid din frus död kommer hänsyn tas till ert äktenskapsförord vid bodelningen

Skulle din fru avlida ska det först ske en bodelning mellan er. Här kommer hänsyn tas till ert äktenskapsförord. Det som är din enskilda egendom kommer inte att ingå i bodelningen. Allt giftorättsgods fördelas lika mellan er och din frus hälft tillsammans med hennes eventuella enskilda egendom blir hennes kvarlåtenskap. Din enskilda egendom kommer alltså inte att hamna i kvarlåtenskapen. (9 kap 1 §, 10 kap 1 § och 7 kap 2 § p. 1 äktenskapsbalken)

Precis som du skriver har hennes son rätt att få ut sitt arv direkt eftersom det inte är ert gemensamma barn. För att du ska få ta del av arvet krävs att sonen avstår från hela eller en del av sitt arv och låter dig få det istället. Viktigt att påpeka här är att sonen får en så kallas efterarvsrätt på det han avstår till förmån för dig. Detta innebär att han har rätt till en viss del av din kvarlåtenskap när du sedan avlider. Sonen måste avstå en del av sitt arv om det skulle vara så att du efter bodelningen totalt sett inte har mer än 4 prisbasbelopp, dvs 179 200 kr (2017). Med tanke på att du har en fastighet som enskild egendom samt får en del av giftorättsgodset, kommer sonen inte behöva avstå en del av sitt arv för att du ska få 179 200 kr. (3 kap 1 och 9 §§ ärvdabalken)

2. Ditt halvsyskon ärver dig

När du sedan avlider kommer din kvarlåtenskap i första hand ärver dina egna barn, i andra hand dina föräldrar och i tredje hand dina syskon samt halvsyskon. Det verkar som att båda dina föräldrar är avlidna och att du inte har några helsyskon. Hela din kvarlåtenskap kommer därför att tillfalla ditt halvsyskon, så länge du inte har ett testamente som säger något annat. (2 kap 1, 2 och 3 §§ ärvdabalken)

3. Din fru ärver hela din kvarlåtenskap, ditt halvsyskon får efterarvsrätt

Skulle du avlida först kommer din fru att ärva hela din kvarlåtenskap, dvs även din enskilda egendom. När din fru sedan avlider ska en viss del av hennes kvarlåtenskap tillfalla ditt halvsyskon (eller dennes barn om ditt också ditt halvsyskon avlidit). Detta kallas för efterarvsrätt. Din fru kan inte testamentera bort den egendom som ditt halvsyskon har rätt till. För att ditt halvsyskon ska kunna ärva dig direkt krävs ett testamente. (3 kap 1 och 2 §§ ärvdabalken)

4. En del av den nya fastigheten blir enskild egendom

Egendom som ersätter egendom som var enskild ska också anses vara enskild. Den del av nya fastigheten som betalades med pengarna från den gamla fastigheten kommer alltså att vara enskild. Resterande del är giftorättsgods som ska delas lika vid en bodelning på grund av skilsmässa eller dödsfall. (7 kap 2 § p. 6 äktenskapsbalken)

Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma! Vill du ha hjälp med att exempelvis skriva ett testamente rekommenderar jag att du kontaktar Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (432)
2021-12-04 Ärver särkullbarn ny makes enskilda egendom?
2021-11-30 Ärver make enskild egendom?
2021-11-20 Kan ett testamenterat arv bli giftorättsgods till särkullbarn?
2021-11-17 Hur behandlas arv i en framtida skilsmässa?

Alla besvarade frågor (97671)