Vad händer vid en bodelning enligt sambolagen om jag har betalat mer i kontantinsats till vår lägenhet?

FRÅGA
Hej! Hur funkar med sambolagen om jag redan äger en bostadsrätt och min sambo flyttar in. Sedan så bestämmer vi att flytta till hus och jag säljer min lägenhet och får en rejäl vinst som jag lägga in i det nya boendet Min sambo kan omöjligt lägga motsvarade pengar i det gemensamma boendet. Vad händer om vi sedan separerar, har hon då rätt till häften rakt av eller är min kontantinsats skyddad? Eller kan man avtala skydd för den?Det jag vill är att min kontantinsats ska vara skyddad juridiskt och vi delar i sådant fall på Eventuellt vinsten/förlust av försäljningen efter att min kontantinsats är avdragen vid en separation.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din kontantinsats är inte skyddad enligt sambolagen

En bodelning enligt sambolagen ska göras vid en separation om någon av samborna begär det. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som är den dag då samboförhållandet upphör (8 § första stycket sambolagen). Bodelningen omfattar samboegendom, vilket är bostad och bohag som samborna har förvärvat för gemensam användning (3 § SamboL).

Om du och din sambo gemensamt köper ett hus som ni avser att bo i tillsammans kommer det därmed att ingå i en eventuell bodelning enligt sambolagen. Värdet av huset, efter avdrag för att täcka ev. skulder, kommer då att fördelas lika mellan er (14 § SamboL). Lagen tar ingen hänsyn till att den ena sambon, du i detta fall, står för en större del av kontantinsatsen. Din kontantinsats är med andra ord inte skyddad.

Ni kan skriva ett skuldebrev och ett samboavtal

Om du vill skydda din kontantinsats kan ni skriva ett skuldebrev och ett samboavtal. I skuldebrevet anges att din sambo är skyldig att ersätta dig för kontantinsatsen så att ni i slutändan står för lika stor del av den. Skuldebrevet måste kompletteras med ett samboavtal, där ni avtalar om att bodelning inte ska ske alls eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Utan ett samboavtal kommer nämligen sambolagens regler om fördelning av samboegendom fortfarande gälla, vilket innebär att innan fördelning av egendom så kommer din sambo att få räkna av både ev. skuld för lån och skulden till dig medan du bara får räkna av ev. skuld för lån (14 § SamboL). Din sambo skulle därmed ändå få ut en större del av värdet för huset. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av samborna (9 § SamboL).

Om ni vill gå vidare med att skriva ett skuldebrev och ett samboavtal kan ni enkelt och till ett fast pris få hjälp med det via vår avtalstjänst https://lawline.avtalsrobot.se.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?