Vad händer som den avlider innan bortgång givit bort egendom?

Hej! Jag är ensam bröstarvinge och min mamma har cancer. Läkaren har gett ett besked att hon kan dö närsomhelst men har max 2år kvar att leva. Hon har många ggr nämnt att hon ska göra mig arvslös. Hon har tydligen sagt upp alla sina försäkringar och nu har hon lagt ut sin lägenhet till försäljning, i syfte att jag inte ska ärva den egendomen. Hon har sagt att hon ska ge bort alla pengar som hon får för lägenheten. Kan det gå till så? Så att jag står utan något alls vid hennes bortgång?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätten och rätten till arv. Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga att du vill veta om du kan bli arvlös och inte få något alls vid din mammas död.

Bröstarvingar har alltid rätt till minst sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). För att försäkra att bröstarvingen inte går miste om sin laglott finns visa regleringar. En av de reglerna är det förstärkta laglottskyddet (7 kap. 4 § ÄB).

Det förstärkta laglottskyddet i 7 kap. 4 § ÄB.

Tillämpning av det förstärkta laglottskyddet blir aktuellt vid gåvor som ges innan givaren (din mamma) dör. Det kräver dock att gåvan har givits under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syfte är att likställa med testamente (7 kap. 4 § ÄB). Skyddet blir alltså tillämpligt framför allt vid två typer av gåvor:

Gåvor som givaren ger när givaren ligger för döden eller trodde vara nära döden. Gåvor som givaren ger men behåller nyttjanderätten på fram till givaren dör. Gåvan har ingen ekonomisk konsekvens för mottagaren fram till att givaren dött.

Den bakomliggande tanken med gåvan ska även vara att givaren vill ordna med sitt arv innan personen i fråga dör.

Vad händer om det förstärkta laglottskyddet aktualiseras?

Om skyddet blir aktuellt kommer kvarlåtenskapen av den avlidna att räknas som om gåvan inte givits. Gåvan kommer då vara inräknad i arvslotten och sedan laglotten. Summan av laglotten har bröstarvingen rätt till. Finns det inte tillräckligt mycket pengar kvar i boet för laglotten kommer det kunna ske en återbärning av gåvan. Det innebär att mottagaren av gåvan kommer behöva ge tillbaka så mycket, ex pengar, som krävs för att täcka laglotten. För att återbärning ska ske måste bröstarvingen väcka talan inom ett år från bouppteckningen (7 kap. 4 § ÄB).

Ditt fall:

Du kommer alltid rätt att få ut din laglott, oavsett om det förstärkta laglottsskyddet kan tillämpas eller inte. Dock så kommer laglottens storlek att variera beroende på om det förstärkta laglottskyddet blir tillämpligt i din situation eller inte. Finns det inga pengar kvar och skyddet inte blir användbart kommer du tyvärr inte få något arv av din mamma.

Det förstärkta laglottskyddet kan eventuellt bli aktuell. Din mamma har börjat ge bort pengar (gåvor) när hon fick reda på att hon led av cancer och inte har så långt kvar att leva. Hon har också av, frågan att tyda, gett gåvor i ett syfte att göra dig arvlös. Det vill säga hon har gett gåvorna/gåvan för att ordna med sin succession på ett sätt som kan liknas med ett testamente. Därav skulle skyddet kunna bli tillämpligt.

Det är dock viktigt att tänka på att skyddet för bröstarvingarna blir aktuella när personen i fråga avlidit och inte innan. I nuläget kommer du alltså inte kunna göra något, utan du får vänta till när fördelningen av arvet ska ske.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”