Vad händer om vi flyttar till hans bostad?

FRÅGA
Har fått barn med min fd sambo(ingen av oss har barn sen innan). Vi separerade innan barnet föddes. Jag tog över den tidigare gemensamma bostaden och han köpte en ny. Nu är vi på väg att kanske hitta tillbaka till varandra och han vill att vi flyttar in i hans bostad. Vad händer om han går bort när vi bor där? Vem får förvalta hennes arv till hon är myndig? Vad händer med bostaden? Lånen på bostaden? Kan vi tvingas flytta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår av din fråga att du har många funderingar över framtiden gällande dig och din familj. Du har dels frågor angående vad som händer mellan dig och din f.d sambo och er egendom om din f.d sambo dör men också funderingar om vad som gäller för din dotter. Juridiskt sett så regleras detta separat genom Sambolagen (SL) och genom Föräldrabalken (FB).

Om du och din f.d sambo flyttar ihop igen, bor tillsammans stadigvarande och har ett gemensamt hushåll kommer ni att uppfylla den lagliga definitionen på samboende enligt 1§ SL vilket gör att sambolagens regler kan tillämpas på ert förhållande. Enligt 2§ SL framgår det om en av samborna dör kommer samboförhållandet upplösas. Den efterlevande sambon kan då begära bodelning enligt 8§ SL. Bodelning innebär att egendom som utgör gemensam bostad och gemensamt bohag skall delas lika mellan samborna - hälften tillfaller då dig och andra hälften tillfaller din f.d sambos dödsbo. Vad som är viktigt att notera är att det alltså inte är all egendom som skall delas utan endast sådan som just utgör gemensam bostad och bohag. Andra tillgångar såsom bankmedel, bilar, sommarställen etc. faller helt utanför en sambobodelning.

Av 5§ SLframgår vad som utgör gemensam bostad. För att bostaden skall anses som gemensam krävs, precis som det låter, att bostaden skall utgöra er gemensamma permanentbostad. Dock krävs det att bostaden också skall vara införskaffad för just det ändamålet. Eftersom det framgår att din f.d. sambo köpte bostaden för eget bruk så uppfyller hans bostad inte kriteriet för samboegendom och den kommer alltså inte ingå i bodelningen om din f.d sambo avlider. Bostaden, och tillhörande lån, tillfaller i sådana fall din sambos dödsbo och du kan behöva flytta därifrån. Vad som utgör gemensamt bohag framgår av 6§ SL, och här gäller samma regler – endast sådant bohag (möbler, hushållsartiklar etc.) som är införskaffat för gemensamt bruk uppfyller definitionen för gemensamt bohag och kan delas lika vid en eventuell bodelning.

Om pappan till din dotter avlider kommer hon att ärva efter sin pappa. Om du är vårdnadshavare för din dotter, är du också hennes förmyndare och då kommer du att förvalta arvet som tillfallit din dotter fram tills hon fyller 18 år, detta framgår av 13:1 FB. Om arvet överstiger 8 prisbasbelopp (ca 350 000 kr), kommer du som förmyndare ansvara för tillgångarna under tillsyn och kontroll av överförmyndaren i din kommun, 13:3-7 FB.

Sammanfattningsvis, även om du och pappan till din dotter uppfyller definitionen av sambos enligt sambolagen är det endast viss egendom som omfattas vid en eventuell bodelning (samma regler gäller förövrigt om samboförhållandet upphör genom att ni separerar). Hans nuvarande bostad utgör exempelvis inte samboegendom och kommer alltså helt och hållet tillfalla honom. Desamma gäller alla möbler och annat bohag som inte är införskaffat för gemensamt bruk. Ovanstånde regler gäller så länge du och din sambo inte avtalar något annat angående bostaden eller bohaget. Jag rekommenderar er att ni upprättar ett samboavtal alternativt bokar ett möte med en jurist som kan hjälpa er att reglera detta så att inga obehagliga överraskningar uppstår. Ni kan boka ett möte med en jurist här.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hur skyddar vi oss bäst? Testamente (att jag ärver den delen han kan testamentera bort) och försäkring vid dödsfall med mig som förmånstagare? Giftermål är inte aktuellt i dagsläget ej heller att jag köper in mig i huset då jag tänker behålla min nuvarande bostad och hyra ut.
2015-12-03 11:43
Att upprätta testamente eller att teckna en försäkring vid dödsfall - ofta kallad livförsäkring, fyller egentligen två olika funktioner och det finns inget som hindrar att man gör båda två. Genom att teckna en livförsäkring så kan förmånstagaren genom försäkringsbolaget få ersättning när den försäkrade dör. Ofta betalas ersättning ut genom en klumpsumma. Dock får förmånstagaren ingen rätt till den dödes egendom på något sätt genom en livförsäkring, utan endast en summa pengar. Genom att skriva ett testamente så kan man specifikt reglera hur ens egendom skall fördelas och mellan vilka när man dör. Ett testamente kan på så sätt sätta (nästan) hela arvsrätten ur spel. Då sambos inte ärver av varandra ger ett testamente därför det bästa skyddet för er inbördes ifall någon av er skulle avlida.
2015-12-03 22:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2754)
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?
2020-10-17 Hur kan Jag köpa ut min sambo?

Alla besvarade frågor (85191)