Vad händer om två dödsbodelägare inte kan enas om ett arvsskifte?

2018-01-08 i Arvsskifte
FRÅGA
Om man inte skriver under ett arvsskifte ,Vad händer om man äroenig om ett arvsskifte?Det gäller två st dödsbodelägare dvs en make och en särkullbarn.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken. Utifrån din fråga så förstår jag att du undrar om vad som sker när dödsbodelägare är oeniga om ett arvskifte och ena inte vill skriva under, jag kommer svara på din fråga utifrån detta.

Om två dödsbodelägare inte kan komma överens kan man ansöka hos tingsrätten att utse en skiftesman, (23 kap. 5§ ÄB). Skiftesmannen då ska sträva efter att särkullbarnet och maken ska komma överens i en frivillig överenskommelse, annars kan han verkställa ett tvångsskifte. Skulle någon av dem inte vara nöjd med det skiftet kan de väcka talan hos tingsrätten mot den andra dödsbodelägaren, (18 kap. 1b§ ÄB). Det är alltså hur man löser en oenighet mellan två dödsbodelägare, förhoppningsvis löser det sig för er på ett tidigare stadie!

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (686)
2021-12-29 Vad sker ifall arvtagare går bort innan arvskifte är klart?
2021-12-26 Ägarövergång av fastighet genom arv
2021-12-15 Fördelning av arv
2021-12-11 Hur går man till väga om man som dödsbodelägare ej vill sköta utredningen av boet?

Alla besvarade frågor (98546)