Vad händer om testamentstagare dör innan arvsskifte?

2018-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, jag är dödsbodelägare (vår mors arv) tillsammans med mina två syskon. Arvet är ännu inte skiftat men testamente finns som stipulerar att vi ska ärva en tredje del var.Frågan är vad som händer om jag dör innan arvet är skiftat, ärver min man min tredjedel i mors dödsbo eller finns andra regler?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om arv och testamente regleras i ärvdabalken.

Rätten att ta arv

Enligt 1 kap. 1 § ärvdabalken kan arv endast tas av den som lever vid arvlåtarens död. När testamentsgivaren avlider träder alltså testamentstagarnas rätt till arvet in. Detta innebär att en testamentstagare som avlider efter en testamentsgivare, men innan arvet har skiftats, ändå har rätt till arvet enligt testamentet.

I ditt fall kommer din rätt att ta din tredjedel av din mors arv att kvarstå eftersom att du levde när din mor avled.

Vem ärver efter testamentstagarens död?

Enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken är den som har rätt att ta arv eller testamente efter en annan arvinge eller testamentstagare delägare i dennes dödsbo och inte i den första arvlåtarens dödsbo. I ditt fall innebär detta att den som har rätt att ta arv eller testamente efter dig kommer att vara delägare i ditt dödsbo – alltså inte din mors dödsbo.

Av nämnd paragraf framkommer alltså även att det är dina arvingar enligt den legala arvsordningen eller testamentstagarna, om sådana finns, som ärver din del av din mors arv. Din tredjedel från din mors arv kommer alltså att ärvas av dem som kommer att vara ditt dödsbos delägare.

Sammanfattning

Om du avlider innan arvet har skiftats kvarstår din rätt till din mors arv då du levde när din mor avled. Din del i din mors dödsbo kommer då att hamna i ditt dödsbo till förmån för dem som ska ärva efter dig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (493)
2019-04-24 Måste alla dödsbodelägarna vara närvarande vid arvsskiftet?
2019-04-24 Gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Man kan inte kräva att få förskott på arv.
2019-03-31 Arvsskifte med särkullbarn
2019-03-31 Enskild egendom

Alla besvarade frågor (68195)