Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?

2021-01-17 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! En kompis pappa stod som en av arvtagarna i sin kusins testamente. Arvet är skrivit som enskild egendom.Pappan har dock hunnit lämna jordelivet innan bouppteckning efter kusinen är klar. Pappan var gift och hustrun är i livet. Vad händer med arvet? Vem blir arvtagare efter pappan? Han har inte skrivit något testamente men han har samtidigt inte fått arvet efter kusinen innan han dog. Tack på förhand!!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vad du beskriver avled en testamentstagare (din kompis pappa) innan testatorn (kusinen).

I det fall testamentstagaren och hans barn hade varit arvsberättigade hade hans arvingar fått träda i hans ställe, i enlighet med istadsrätten (11 kap. 6 § ÄB). Kusiner är dock inte arvsberättigade (2 kap. 4 § ÄB), vilket innebär att pappans arvingar inte kommer ta över arvet efter kusinen. Därmed kommer det arv som annars skulle tilldelats pappan fördelas mellan kusinens övriga arvtagare.

Jag hoppas du fick svar på det du undrade!

Vänligen,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Fick du svar på din fråga?