Vad händer om testamentstagare avlider före testatorn i ett samboförhållande?

2021-02-28 i Testamente
FRÅGA
Jag och min sambo har varit tillsammans i 29 år. Vi har inga gemensamma barn och hon har inga egna. Jag har två barn med min före detta fru. Om min sambo skriver ett testamente där jag ärver henne vad händer då om jag dör innan henne. Ärver då mina barn istället för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret till din fråga finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar uppgiften som att du undrar var som händer med din sambos arv efter att du har avlidit. Det är viktigt att konstatera är sambos inte ärver varandra, däremot finns det undantag som t.ex. testamente. Nu framgår det att ett testamente föreligger men i detta fall har testamentstagaren avlidit före testatorn. Det finns en presumtionsregel i (11 kap. 6 § ÄB), där följande kan utläsas, att en avkomling av en testamentstagare kan träda i dennes ställe. Dock förutsatt att avkomlingen skulle varit arvsberättigad efter testatorn enligt den legala arvsordningen. Således inte aktuell när det gäller sambos.

Istället blir det en fråga om testamentstolkning (11 kap. 1§ ÄB), där ordalydelse och viljeprincipen aktualiseras. Kan man på något sätt framföra att det var din sambos vilja att dina barn skulle ärva ifall du skulle ha avlidit först, då ärver dina barn. Kan detta inte framställas så ärver dina barn inte. En enkel lösning om ni skulle vilja att detta skulle vara fallet är att införa det i testamentet. Detta gäller arvet efter din sambo, ditt arv kommer såklart tillfalla dina avkomlingar. Dina barn är bröstarvingar och kommer således ärva dig (2 kap. 1 § ÄB).

Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96614)