Vad händer om testamentstagande make är avliden?

Ett gift par har köpt en gemensam bostadsrätt men betalat olika delar på köpesumman, hon 14% och han 86%. De upprättar sedan testamente där han överlåter sin del till henne, så hela lgh:n kommer ägas av frun om han dör. Paret har inga gemensamma barn men hon har två barn sedan tidigare och han har ett barn.

Vad händer om frun dör före maken? Ärver hennes barn, efter makens död, hela lägenheten? Har makens barn något arvsberättigande till lägenheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag antar, eftersom det inte står något om det i frågan, att frun inte har skrivit något testamente till förmån för maken - det vill säga att de 14 % inte är testamenterade till maken. I så fall är det givetvis så att barnen redan vid hennes död ärver 7 % var av lägenheten, förutsatt att frun fortfarande äger 14 % av lägenheten efter bodelningen; enligt 3 kap. 1 och 9 §§ Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K15) ärver nämligen särkullbarn (barn till endast ena maken) direkt vid sin förälders död trots att maken fortfarande lever så länge de inte enligt 3 kap. 9 § väljer att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken. Om barnen gör på det viset, ärver de istället senare en andel av den efterlevande makens egendom - Den andel av egendomen som det de skulle ha ärvt vid förälderns död utgör.

Kort sammanfattat kan alltså barnen avstå från att ärva genast, och istället vänta på arvet.

Så långt de 14 % som frun äger. Maken har testamenterat sina 86 % till henne, och din fråga är vad som händer med makens andel om frun skulle avlida först. Vad innebär i så fall testamentet?

Testamentet kan ju inte verkställas efter sin ordalydelse eftersom testamentstagaren redan är avliden. I så fall gäller enligt 11 kap. 1 § att man får tolka om testamentet på sätt som kan antas vara enligt testators (den som skriver testamentet) vilja. Vad detta innebär är ju naturligtvis inte uppenbart, men det kan vara av betydelse vad testator tidigare har sagt eller om det finns någon formulering i testamentet som antyder vad som skall hända om frun redan har avlidit. Att maken har ett eget barn kan nog innebära att en tolkning att fruns barn skall få ärva andelen om hon har avlidit är mindre sannolik, på samma gång som viljan att hålla ihop ägandet för lägenheten istället talar för ett sådant arv.

Sammanfattningsvis är det fråga om tolkning av testamentet, och vad som tidigare har sagts mellan makarna. Om ingenting har sagts, verkar det dock sannolikt att testamentet får ges den tolkningen att de 86 % inte går till fruns barn. Om det är så att båda fortfarande är i livet, rekommenderar jag att testamentet skrivs om eller att man åtminstone gör upp om hur det skall tolkas så att det inte finns några tvivel!

Hoppas att svaret blir till hjälp!


Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”