Vad händer om skatteverket avslår ansökan om registrering av utländsk äktenskap?

Hej!

Jag har skickat in en registrering utav ett utlänskt äktenskap till Skatteverket.

Jag har ingen möjlighet att få fram ett original på mitt vigsel bevis som Skatteverket kräver.

Vad händer om Skatteverket ger mig avslag? Vad händer då och vad har jag rätt till?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har ansökt om äktenskapscertifikat hos skatteverket.

Om skatteverket avslår din ansökan har du rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol (40 § förvaltningsrättslagen) (6 § kungörelsen om äktenskapscertifikat). Du måste överklaga inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet och överklagandet ska ske hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärandet först prövats (14 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar) (44 § förvaltningsrättslagen). I en bilaga till skatteverkets beslut framgår det mer information om hur du gör för att överklaga. Där framgår det exempelvis vilken information din överklagan behöver innehålla.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”