Vad händer om särkullbarn väljer att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken?

2017-03-06 i Efterarv
FRÅGA
https://lagen.nu/1958:637Hej! Min pappa dog ganska nyligen. Han var gift och hade mig och mina syskon som särkullsbarn. Jag undrar hur vi kan lösa arvsfrågan nu? Kan ett barn välja att ta ut laglotten och ett annat att ta ut arvslotten eller måste alla göra likadant? Om man tar ut laglotten får man då rätt till efterarv när makan går bort? Kan tilläggas att makan har egna barn från tidigare äktenskap. Jag undrar helt enkelt vad som händer nu och vad vi har för alternativ att agera på? Kan tilläggas att det inte fanns något äktenskapsförord. Det min pappa och hans fru ägde tillsammans var en bostadsrätt, ett fritidshus samt pengar på banken. De har även skulder på fastigheterna.Tack på förhand för hjälpen!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer hänvisa till ärvdabalken i mitt svar, den hittar du här.


Upp till var och en av er att besluta om att avstå sitt arv

Eftersom din pappa var gift och hade dig och dina syskon som sina särkullbarn, kan ni välja att avstå från er respektive arvslott till förmån för hans fru. Alla måste inte göra likadant, utan det är upp till var och en att fatta sitt beslut. Den som väljer att avstå får även själv besluta hur mycket av arvet som denne vill avstå. Det behöver alltså inte vara så att man antingen tar arvslotten eller laglotten. Laglotten är halva arvslotten och blir aktuell när det finns ett testamente. Jag tolkar din fråga som att det inte finns ett testamente. (se 3 kap 1 § 1 st ärvdabalken)

Prisbasbeloppsregeln blir förmodligen inte aktuell

Om er pappas hustru inte får fyra gånger prisbasbeloppet har hon rätt att få så mycket av kvarlåtenskapen att denna summa uppnås (prisbasbeloppet är idag 44 800, så hon måste ha 179 200 efter er pappas död). Men förmodligen kommer hon få tillräckligt mycket redan från bodelningen. Detta eftersom de äger en bostadsrätt, ett fritidshus och har pengar på banken. Ni måste alltså inte avstå en del av ert arv för att hon ska få tillräckligt mycket egendom, utan ni behöver bara avstå arvet om ni själva vill det (se 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken).

Efterarvsrätt aktualiseras för den som väljer att avstå arvet

Den som väljer att avstå från sitt arv får efterarvsrätt när er pappas fru senare avlider. Efterarvet baseras på en kvotdel av hustruns totala egendom. När hustrun går bort ska den som avstod arvet få en viss kvotdel av den egendom hon har vid sin död. (se 3 kap 9 § ärvdabalken)

Exempel: Anta att hon totalt efter er pappas död har 600 000 kr. Dessa tillgångar utgörs då av det hon fått från bodelningen och det arv någon av er avstått. Om arvet som avstods är på 100 000 kr, utgör efterarvet 1/6 av den egendom er pappas hustru har kvar vid sin död. Efterarvet kan alltså bli mer eller mindre än 100 000 kr.

Sammanfattning

Ni har alltså rätt att själva välja om ni vill avstå arvet från er pappa eller inte. Det är upp till var och en av er syskon att fatta ett beslut. Den som väljer att avstå kommer få efterarvsrätt och därmed få ut arvet först när er pappas hustru dör. Kan vara bra att tänka på att det kan resultera i mer eller mindre pengar då hustrun i princip får göra vad hon vill med de tillgångarna ni avstår. Den som väljer att inte avstå arvet får sin arvslott, vilken är kvarlåtenskapen delad lika mellan dig och dina syskon. (se 2 kap 1 § ärvdabalken).

Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (791)
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (94336)