Vad händer om särkullbarn avstår arv till fördel för efterlevande make?

När ett särkulle barn avstår från sin laglott till fördel för styvföräldern, har jag läst att särkulle barnets laglott ärvs när styvföräldern avlider. Innebär det att om hens laglott vid den biologiska förälderns död var t.ex. 250000, måste styvföräldern ha lagt undan den summan till särkulle barnet när styvföräldern dör???

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Frågan handlar om såkallat efterarv och detta regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer vid besvarande av frågan att utgå från att föräldren till särkullbarnet och styvföräldren är gifta vid dödsfallet. 


Av 2 kapitel. 1 § ÄB framgår att bröstarvingar ärver i första hand. Om en förälder avlider så har särkullbarnet enligt 3 kapitel. 1 § ÄB rätt att få ut sitt arv direkt. Däremot kan särkullbarnet, som du skriver i frågan, avstå arvet till fördel för styvföräldren enligt 3 kapitel. 9 § ÄB.


När kvarlåtenskapen tillfaller efterlevande make så gör detta att särkullbarnet till den först avlidne har rätt till “efterarv”. Syftet är då att arvsrätten från den först avlidne maken “förs över” till den efterlevande. Då görs en beräkning med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid tiden för den först avlidne makens död. Enligt 3 kapitel. 2 § ÄB anges att det är så stor andel som arvet utgör av den totala egendomen som utgör andelen för efterarvet.


Detta innebär att man inte behöver lägga undan beloppet. Men en beräkning kommer göras. Det kan ske enligt detta exempel: Det som skulle tillfalla bröstarvingarna vid den första makens död (exempelvis 37 500 kronor) delat med det som tillföll efterlevande make (exempelvis 200 000 kronor). Då blir det cirka 19 % som särkullbarnet får efter den sist avlidnes dödsbos kvarlåtenskap.


Slutsatsen blir alltså att man har rätt till en viss andel av den sista avlidna maken om man avstår arvet med fördel till denne.

Hoppas du fick svar på din fråga och vid nya funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.


Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”