Vad händer om sambor inte begär bodelning?

Hej.

Vad gäller om varken jag eller min sambo begär bodelning inom ett år efter det att vi gjort slut? Jag undrar också från när man räknar separationen. När parterna kommit överens om att lämna varandra eller när en eller båda faktiskt har flyttat från den gemensamma bostaden.

Vänligen, Elisabeth.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett samboförhållande upphör
1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande anses också upphöra om en sambo ansöker hos tingsrätten om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad (2 § Sambolagen).

Ett samboförhållande upphör alltså inte bara för att man har kommit överens om att lämna varandra. Det är först när man flyttar isär eller väcker talan hos tingsrätten enligt ovan som samboförhållandet upphör.

Om ingen av er har begärt bodelning inom ett år från att ert samboförhållande upphörde förlorar båda rätten att kräva bodelning i enlighet med sambolagens regler (8 § 2 st. Sambolagen). Istället blir det som om ni hade bott med en kompis. Var och en behåller då vad man själv äger. För det fall man äger något gemensamt får man försöka komma överens om hur man ska hantera det. Kanske kan den ena parten köpa ut den andres andel i egendomen. Om man inte kan komma överens om hur gemensamt ägd egendom ska hanteras kan man ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning av egendomen på offentlig auktion (6 § Samäganderättslagen).

Om ni vill ha hjälp med att göra en bodelning i enlighet med sambolagen rekommenderar jag att ni tar hjälp av en av våra professionella jurister på Lawline juristbyrå. Att anlita dem kostar 1677,5 kr per timme. Om ni är intresserade av detta kan ni kontakta mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Mvh

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning