Vad händer om sambo avlider?

2016-11-29 i Sambo
FRÅGA
Jag är sambo med änkeman med 2 vuxna barn. De har ej fått ut sitt arv från mor än.( enligt bodelningen från deras mor är beloppet de ska ha 75 000 kr var).Jag har två barn. Vi har inga gemensamma barn. Vad gäller idag i samboförhållande om 1. min sambo dör, 2. jag dör? Vi har villa, husbil och gemensamt sparkonto. Vi lägger lika stor ekonomisk del i detta. Om alternativ 1. Hans barn ska ha ut 25% (mors arv), delas sedan resterande 75% mellan mig och hans barn? Jag känner att jag riskerar bli förlorare om jag/vi ej kollar upp detta. Får hans barn då 25% av allt (hus, husbil, kontanter) + 37,5%( av allt)? Jag då 37,5% fast jag lägger in 50% av alla kostnader? Vad sker om vi gifter oss? Bör vi lösa ut hans barn först? Jag känner mig så förvirrad och rädd när jag ej vet vad som gäller. Jag vill att mina barn får sin del rätt också. Jag står som registerad ägare av husbilen, men på köpekontraktet står vi båda två. Huset står vi också båda på med lika stor procent 50% var. Ber ödmjukast om hjälp!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Lagarna jag kommer använda är sambolagen, ärvdabalken och äktenskapsbalken.

Först och främst ska poängteras att sambos inte ärver varandra. För att efterlevande sambo ska kunna ärva den avlidne sambon krävs att ni skrivit ett testamente till förmån för varandra.

När en sambo avlider upplöses såklart samboförhållandet, se 2 § SamboL. När upphörande sker på grund av att den ena sambon avlider ska bodelning ske om den efterlevande sambon begär det, se 8 § och 18 § 1 st SamboL. Det är bara du som efterlevande sambo som i detta fall kan begära bodelning.

Bodelning innebär att er samboegendom ska fördelas lika mellan er, se 8 § 1 st SamboL. Samboegendomen utgörs av er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om det förvärvats för gemensam användning, se 3 § SamboL. Det krävs alltså att egendomen köpts med avsikt att den ska användas i samboförhållandet. Egendom som den ena sambon fått genom gåva, testamente eller arv med villkor om att det ska vara denne sambons enskilda, ska inte anses vara samboegendom. Sådan enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen, se 4 § SamboL.

Vad är då gemensam bostad och gemensamt bohag? Med gemensam bostad avses bland annat fast egendom som någon av er äger och som det finns en byggnad inom som är avsedd att vara ert gemensamma hem, se 5 § 1 st p. 1 SamboL. Er villa är alltså er gemensamma bostad och därmed samboegendom som ska ingå i bodelningen. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och andra saker ni har i ert gemensamma hem (villan), så länge det inte bara används av ena sambon, se 6 § SamboL. Här kan konstateras att husbilen inte utgör samboegendom med anledning av att ett motordrivet fordon, enligt förarbetena till SamboL, inte omfattas av begreppet "bohag". Dessutom ska egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål inte utgöra gemensam bostad eller gemensamt bohag, se 7 § SamboL. Husbilen kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Inte heller pengarna i ert gemensamma sparkonto är gemensamt bohag.

Bodelningen innebär, som tidigare nämnt, att samboegendomen fördelas lika mellan er. I ert fall kommer till exempel er villa att delas lika mellan er.

Situation 1 - din sambo avlider

I det fall att den sambo avlider har du inte rätt att ärva hans kvarlåtenskap, så länge det inte finns ett testamente som säger annorlunda. I det fall att testamente inte finns kommer all kvarlåtenskap (inklusive efterarvet från barnens mamma) att tillfalla hans barn.

Vad kommer utgöra din sambos kvarlåtenskap? I det fall att du inte begär bodelning kommer kvarlåtenskapen bestå av dels all egendom som din sambo äger, dvs allt han köpt själv och hans andel i det ni äger tillsammans. Skulle du istället begära bodelning kan en del av det du äger övergå till kvarlåtenskapen om din sambo har mindre samboegendom än dig. Då kommer kvarlåtenskapen bestå av allt din sambo själv äger, hans andelar i det ni äger tillsammans samt en del av det du nu äger i samboegendomen.

Mitt råd är att du ska begära bodelning om du har mindre samboegendom än din sambo. Har du mer samboegendom än honom tjänar du ekonomiskt inte på att begära bodelning. I ert fall verkar det dock som att samboegendom med högt värde ägs 50/50, så det spelar förmodligen inte någon större roll om bodelning görs eller inte.

Skulle ni gifta er blir situationen annorlunda. Dels kommer det vara en större del av er egendom som ska delas lika mellan er vid bodelningen och dels kommer du få rätt att ärva honom. Bodelning sker då som huvudregel oavsett om du begär det eller inte, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Vad gäller arvsrätten så är den begränsad genom 3 kap 1 § ärvdabalken. Hans barn (särkullbarn) kommer fortfarande ha rätt till sin arvslott, dvs hälften av kvarlåtenskapen var. Du kommer förmodligen bara kunna ta del av kvarlåtenskapen i det fall att hans barn väljer att avstå sin arvslott till förmån för dig. Det barnet som gör det får rätt till efterarv då du avlider. Överhuvudtaget får du ett större skydd som efterlevande om ni gifter er.

Situation 2 - du avlider

I denna situation gäller samma sak för din efterlevande sambo som för dig om han skulle avlida, men det är såklart dina barn som ärver istället.

Sammanfattningsvis kommer alltså den av er som blir efterlevande sambo inte att ärva den avlidne sambon. Istället tillfaller all kvarlåtenskap era respektive barn. Vad kvarlåtenskapen kommer bestå av beror på hur mycket var och en av er äger samt om den efterlevande begär bodelning eller inte. Vill ni ärva varandra rekommenderar jag er att skriva ett testamente där ni skriver hur mycket den efterlevande sambon ska ärva.

Hoppas du har fått någorlunda svar på dina frågor och att du fått lite mer kunskap om vad som gäller, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (456)
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (85175)