Vad händer om säljaren inte avträder sin fastighet i rätt tid?

Vad händer om man köpt ett hus och säljaren sitter häktad under tiden för tillträdet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är aktuell? 

Det är jordabalken (JB) som reglerar frågor om skyldigheter, rättigheter och påföljder vid säljarens underlåtenhet att avträda fastigheten i rätt tid. 

Vilken skyldighet har säljaren? 

Säljaren måste avträda sin fastighet i tid, om inte säljaren har ett skäl att avvakta med att avträda sin fastighet (4:13 JB). Säljaren är i dröjsmål med sin skyldighet, även om säljaren inte avträder med uppsåt. Det räcker därför med att säljaren underlåter att avträda i rätt tid för att säljaren ska bryta mot regeln. 

Jordabalkens regler säger dock inget om när tillträdet ska göras, utan här krävs att båda parter avtalar om när ett tillträde ska göras. Förmodligen bör tillträdet äga rum direkt efter att köpeavtalet ingås mellan köparen och säljaren, eller vid köparens uppmaning om tillträde till säljaren (9 § köplagen).  

När får säljaren dröja med att avträda fastigheten?

Säljaren borde dock ha rätt att få dröja med avträdet dels om köparen dröjer med att betala för fastigheten, dels om ett återgångsvillkor (villkor som tillåter att köpet går åter, om betalning inte görs) finns i köpeavtalet och återgångsvillkoret också kan åberopas. Köparen kan kräva vissa påföljder av säljaren, om köparen har gjort det som köparen ska göra enligt köpeavtalet. Dock behöver köparen inte att reklamera säljarens dröjsmål med avträdandet. 

Vilka påföljder kan köparen kräva? 

Köparen kan kräva att säljaren faktiskt avträder fastigheten. Vidare får köparen även häva köpet, om dröjsmålet är väsentligt, till exempel om köpet orsakar en större olägenhet (4:13 JB). Utöver detta finns ingen tydligare vägledning kring vad som ska till för att köparen ska få rätt att häva köpet. Slutligen kan köparen även i kombination med hävning kräva skadestånd för extra kostnader som hyra av ett annat boende och andra utgifter relaterade till köpet. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Inledningsvis säger jordabalken inget om den specifika situationen om vad som händer när säljaren sitter häktad under tiden för tillträdet. Säljaren har dock samma skyldigheter, oavsett situation. Det betyder att säljaren måste avträda fastigheten, om inte skäl finns som ger säljaren rätt att vänta med avträdet. Om det inte finns ett giltigt skäl för säljaren, så får köparen både kräva att säljaren avträder fastigheten och skadestånd, eller kräva både hävning och skadestånd. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000