Vad händer om person säljer egendom till bröstarvinge inför döden?

2020-12-13 i Laglott
FRÅGA
Hej! Har en fråga angående min mamma som är döende i cancer, (läkarna gav henn 3 mån) Kan hon sälja sitt hus till min syster bara för att göra mig å min andra syster arvslös? det är nämligen våran gemensamma mammas önskan tyvärr. Våran stora syster sa att hon är villig att betala ut ett arv till oss andra 2 nu innan Våran mamma går bort, dvs få ut arv i förskott, mammas hus har lån på 450.000 kr och är värderat till 1.000.000 kr. Är det verkligen lagligt att göra så? Och hur skulle det fungera i praktiken? Kan vi neka detta eller har vi ingen rätt i något?Med vänlig hälsning En besviken dotter
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förfoganderätten

Er mamma har rätt att förfoga fritt över sin egendom undertiden hon är livet, om hon äger den. Detta innebär att hon får sälja den till vem hon vill. Hon är alltså inte förhindrad att i sig sälja fastigheten till din ena syster. Eftersom er mamma skulle få värdet av fastigheten i betalning av er syster, så kommer ni få ut er andel i pengarna hon får för huset.

Utgör försäljningen gåva?

Om försäljningen till er syster istället skulle utgöra en gåva, skulle detta kunna utgöra ett problem. Det som ges bort under gåvogivarens livstid, till bröstarvinge, ska räknas som förskott på arv som utgångspunkt (6 kap. 1§ ÄB). Denna bestämmelse kommer ur tanken om att arvlåtare vill behandla sina barn lika, och om man då ger bort egendom i sin livstid, så ska detta avräknas dennes arvslott. Då läggs gåvans värde, alltså värdet på fastigheten, till kvarlåtenskapen som om den aldrig givits, och sen delas värdet på samtliga barnen. Den som fått fastigheten, den får avräkna sitt värde på sin andel (6 kap. 5§ ÄB). Dock är en gåvotagare inte skyldig att ge tillbaka fastigheten, utan bara återbära vad som kan avräknas på dennes arvslott. Avräkning ska dock inte ske, om arvlåtaren tydligt uttryckt att gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv, utan endast en gåva.

Är detta då en gåva? Det är svårt för mig att svara på då jag inte vet så mycket om omständigheterna kring givandet. Utgångspunkten är att en gåva är en överlåtelse utan betalning. Men en försäljning kan också utgöra en gåva trots man betalar för den, om fastigheten i detta fall säljs till ett underpris. Om er mamma alltså har sålt fastigheten till er syster för en betydligt lägre summa än vad den är värd, skulle detta kunna tolkas som en gåva, och då ska värdet på fastigheten avräknas på gåvomottagarens arvslott. I praktiken tar man in fastighetens värde i kvarlåtenskapen, och utifrån den summan räknar ut var och en av barnens arvslott (1/3 var för er). Om er andel täcks, så är det inga problem. Men om det inte finns tillräckligt med pengar i boet för att täcka upp för gåvan, så får tyvärr ni endast ut den del som finns kvar. Gåvomottagaren har ingen skyldighet att "ge tillbaka" fastigheten.

Laglott

Utgångspunkten i arvsrätten är att den avlidnes vilja ska följas så långt som möjligt, och att testamente och andra handlingar ska tolkas utifrån arvlåtarens yttersta vilja. Dock finns det vissa inskränkningar i vad arvlåtaren får göra. Bland annat får arvlåtaren inte göra bröstarvinge arvlös. Om arvlåtaren försökt ordna med egendom så att en bröstarvinge görs arvlös, kan denne påkalla jämkning och begära att få ut sin laglott (7 kap. 3§ ärvdabalken, ÄB). Bröstarvinge har enligt lag rätt till sin laglott, alltså hälften av vad arvslotten är. Är man tre bröstarvingar är vardera arvslott 1/3, och laglotten är då vardera 1/6 av kvarlåtenskapen (7 kap. 1§ ÄB).

Kan försäljningen likställas med testamente?

Det finns ytterligare ett skydd för bröstarvingar vid en sådan situation. Om er mamma sålt huset, och försäljningen kan ses som en gåva enligt ovan resonemang (ex. sålts till underpris), och denna företeelse kan likställas med ett testamente som kränker er laglott, så måste gåvomottagaren återbära fastigheten till boet så ni kan få ut er laglott (7 kap. 4§ ÄB). Att gåvan kan likställas med testamente innebär det tolkas som att gåvogivaren gett bort denna egendom som ett led i att fördela sitt arv, eller göra upp succession. I ert fall, låter det ganska sannolikt, då er mor vid givandetillfället vet att hon är döende. Att man i ett sådant läge börjar göra upp för sitt arv genom att dela ut egendom, kan då alltså likställas med ett testamente. En arvlåtare får inte kränka andra bröstarvingars rätt till sin laglott. Då kan gåvan komma att gå åter och att fastigheten blir en del av kvarlåtenskapen. Men detta sker endast om er laglott kränks genom gåvan. Detta beräknar man genom att lägga till fastighetens värde till er mammas övriga kvarlåtenskap, ur denna summa beräkna er laglott (1/6 var). Täcks er del av er mammas resterande egendom, så sker ingen återbäring. Täcks dock inte er del ur er mammas kvarlåtenskap, ska fastighetens värde återbäras tills värdet av er laglott är täckt.

Sammanfattningsvis

Som utgångspunkt står det alltså er mamma fritt att sälja av sin egendom hur hon vill, till vem hon vill, då hon äger den och får förfoga över den som hon vill. Men om försäljningen till er syster kan utgöra en gåva, om den sålts till underpris exempelvis, så finns det begränsningar i hur hon får göra detta. Om gåvan utgör förskott på arv, kan gåvotagaren inte vara skyldig att återbära egendomen, utan detta är bara ett sätt att avräkna gåvans värde från gåvomottagarens arvslott. Är gåvan värd mer än vad arvslotten är, så får gåvomottagaren inte ut något från kvarlåtenskapen, utan det får ni andra bröstarvingar dela lika på. Men om den istället skulle kunna likställas med testamente, kan den återbäras till den delen så att er laglott täcks. Detta är mer gynnsamt och sannolikt i ert fall. Men återigen är detta förutsatt att försäljningen kan ses som en gåva, annars finns det nog tyvärr inte så mycket för er att göra.

Det är ganska krångligt att beräkna och reda ut dessa omständigheter som ni kanske märker, och jag har försökt göra det på enklaste sätt. Jag rekommenderar er att kontakta en jurist som arbetar med arvsrätt och få hjälp i denna process, då det kan uppstå fler oklarheter i dessa situationer. Ni är också välkomna att återkomma till oss om ni har fler frågor eller funderingar. Om ni vill ha vidare hjälp av våra jurister kan du boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag beklagar att det tagit tid för dig att för svar på dina frågor, men hoppas ändå svaret har varit till någon hjälp!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?