Vad händer om någon inte skriver under godkännande av testamente?

2020-12-24 i Testamente
FRÅGA
min bror har avlidit och i testamentet ärver endast jag och inte våra två gemensamma bröder. En av dem har inte godkänt testamentet utan att ange skäl eller vidtagit åtgärd. Vad skall jag göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i Ärvdabalken (framöver kallat ÄB).

Först och främst ska det klargöras att det faktum att din ena bror inte "godkänt" testamentet inte påverkat dess giltighet. Ett godkännande medför dock att man inte kan klandra testamentet i domstol.

Ännu en följd av ett godkännande är att det kan vara bevis på att man delgivits testamentet. Enligt 14 kap. 4 § ÄB ska nämligen testamente delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift.

När arvingarna på det sättet blev delgivna testamentet har de sex månader på sig att väcka talan om testamentets ogiltighet (14 kap. 5 § ÄB).

I ditt fall kan det vara bäst att avvakta till att dessa sex månader passerat för att vara på den säkra sidan, därefter kan din bror inte längre klandra testamentet.

Hoppas att du har fick svar på din fråga!

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88220)