Vad händer om någon inte skriver under arvskiftet?

Min systers sambo har dött. De har ett testamente som säger att den efterlevande ärver allt. De har inga barn. Bouppteckningen är klar, sambons släktingar (mor och bror) har godkänt testamentet. Skatteverket säger att hon måste göra arvskifte. Vad händer om sambons mor och bror vägrar skriva på arvskiftespappren?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken, vilken är den jag kommer använda för att besvara din fråga.

Om en eller flera dödsbodelägare inte vill skriva på ett arvskifte kan det vara svårt att avveckla dödsbot och gå vidare i processen (23 kap. 4 § ärvdabalken). Den mest effektiva lösningen på ett sådant problem ur ett såväl ekonomiskt som tidseffektivt perspektiv är att komma överens. Tyvärr kan detta i vissa fall även vara det svåraste, vilket gör att man ibland får vända sig till det andra alternativet, nämligen att ansöka om skiftesman (23 kap. 5 § ärvdabalken).

En ansökan om skiftesman, eller boutredningsman, ska göras till den tingsrätt där den avlidne var bosatt och ansökan kan lämnas in av en dödsbodelägare ensam. Skiftesmannen utreder situationen i fråga och beslutar hur tillgångarna ska fördelas. Beslut av skiftesman kan överklagas till tingsrätt. Detta alternativ garanterar i många fall ett avslut på dödsboet, vilket ofta är ambitionen. En nackdel är däremot att det kan vara kostsamt att genomgå den processen, alltså är detta alternativ inte att föredra i fråga om dödsbon som inte har tillräckligt med tillgångar för att det ska vara värt det.

Sammanfattningsvis kommer alltså inte arvsprocessen kunna fortgå om mor och bror inte skriver på arvskiftet, innebärande att det finns två alternativ att ta sig vidare vilka är att komma överens eller ansöka om en skiftesman.

Har du ytterligare frågor och funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000