Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

FRÅGA
Min väninna har förskingrat 1 miljon 49 tusen kronor. Det har inte hänt något hos åklagare sen nu två år snart. Hon själv verkar vara lugn och vill inte prata om det. Va kommer hända. Hon är spelmissbrukare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din väninna inte blivit åtalad för sitt brott än.

Vad är förskingring?

Förskringring regleras i 10 kap brottsbalken (BrB) och definieras som att någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, istället tillägnar sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet (10 kap 1 § BrB).

Om hon inte blir åtalad

Om åklagarmyndigheten av någon anledning väljer att inte åtala för brottet kommer inget att hända.

Om hon blir åtalad

Med tanke på beloppet kan brottet inte räknas som ringa förskingring. Döms det som vanlig förskingring kommer din vännina att få ett fängelsestraff på högst två år (10 kap 1 § BrB). Hur långt straffet blir beror på omständigheterna kring brottet och kan bara bedömas i en domstol.

Eftersom det rör sig om så pass mycket pengar är risken stor att hon istället döms för grov förskingring. Då blir straffet istället minst sex månader och högst sex år (10 kap 3 § BrB). Även här måste tas hänsyn till samtliga omständigheter. Det finns en chans att spelmissbruket är att anse som en förmildrande omständighet och att straffet därmed blir lägre, men det är upp till domstolen att bedöma.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om något är oklart eller om jag tolkade den fel är du välkommen att skriva till oss igen!

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?