Vad händer om någon använder fotografier i marknadsföringssyfte utan lov?

En artist har använt min bild i marknadsföringssyfte. Hennes bolag har köpt en liknande bild av en fotograf men de har använt min bild. (Jag delade mina konsertbilder med artisten privat efter konserten.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till bilder och vad som gäller rättigheterna för dessa så hittar man tillämpliga regler i upphovsrättslagen.

Det första vi måste göra är att se om bilderna är upphovsrättsskyddade

Upphovsrätt kan finnas för fotografier (1 kap. 1 § 5p URL). Ett krav för att ett fotografi ska få upphovsrättsligt skydd är att det har verkshöjd. Verkshöjd innebär att fotografiet ska ha en viss grad av självständighet och originalitet. Det ställs inget krav på att bilderna ska ha en viss kvalitet men du ska ha uttryckt din kreativa kapacitet genom fria och kreativa val. För att bedöma om ett verk har verkshöjd brukar man utgå från något som kallas för dubbelskapandekriteriumet. Detta innebär att om någon annan, utan att ha sett dina bilder, sannolikt skulle ha skapat identiska bilder så har inte dina bilder verkshöjd. Det enda sättet man kan veta säkert om ens fotografier har verkshöjd är från en domstol i ett tvistemål om upphovsrätten för bilderna.

Om fotografierna har verkshöjd så är de automatiskt upphovsrättsskyddad och skyddet gäller till 70 år efter din död.

Om dina bilder är upphovsrättsskyddade så erhåller de ett starkt skydd

Upphovsrättsskyddet innebär två olika skydd för dina fotografier.

1. Du får ett ideellt skydd för fotografierna vilket innebär att bilderna inte får ändras eller användas på ett sätt som är kränkande för dig. Det ideella skyddet innebär även att du har rätt att namnges vid användning av bilderna. (1 kap. 3 § URL). De ideella rättigheterna går inte att överlåta till någon annan. Ingen av inskränkningarna av din upphovsrätt i 2 kap. URL gäller det ideella skyddet (2 kap. 11 § URL). 2. Du får även ett ekonomiskt skydd för dina fotografier. Detta innebär att du är den enda som har rätt att sprida exemplar av dina fotografier. Du är även den enda som har rätt att kopiera dessa (1 kap. 2 § URL)

Andra personer kan ha rätt att använda dina bilder

Andra personer kan trots att du har upphovsrätt till fotografierna få använda sig av dina bilder, men då enbart för personligt bruk (2 kap. 12 § URL). Det finns även fler situationer som andra får använda sig av fotografier som du har upphovsrätt till, dessa hittar du i 2 kap. URL.

Om någon har gjort intrång i din upphovsrätt så finns det lagstadgade påföjder

Om någon har gjort intrång på din upphovsrätt så finns det påföljder som kan aktualiseras i 7 kap. URL. Dessa påföljds sträcker sig från förbud att använda dina bilder till skadestånd, böter och fängelse. För att aktualisera någon av dessa påföljder måste du ta ärendet till domstol.

Om dina bilder inte skulle anses ha verkshöjd så finns det ett särskilt skydd för fotografier

I det fallet att dina fotografier inte skulle anses ha verkshöjd så erhåller de ändå ett annat slags upphovsrättsligt skydd. I 5 kap. 49 § URL finns ett särskilt skydd för fotografier. Denna rätt är ovilkorad och träder in automatiskt när du tar ett fotografi. Det finns inget krav på kreativitet eller kvalitet. Denna rätt ger dig en exklusiv rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. I 5 kap. 49a § 4st URL framkommer vad för sanktioner som kan bli aktuella vid ett sådant upphovsrättsintrång.

Jag gör bedömningen att det har skett ett intrång i din upphovsrätt

Det låter onekligen som att artisten/hennes bolag har gjort intrång i din upphovsrätt. Jag har lite svårt att förstå vad du menar när du säger att du delade dessa privat med artisten efter konserten. Men så länge du inte uttryckligen gav henne eller hennes bolag tillstånd att nyttja dina bilder i marknadsföringssyfte så har de gjort intrång i både din ekonomiska rätt till bilderna samt din ideella rätt, och i sådant fall att bilderna inte skulle anses ha verkshöjd så inkräktar det på din exklusiva rätt till att framställa exemplar av fotografier och att göra dessa tillgängliga för allmänheten.

Mina rekommendationer

Jag rekommenderar att du hör av dig till artisten/bolaget i fråga och påtala att det har skett ett intrång i din upphovsrätt. Om artisten/bolaget inte går med på att ta ner bilderna/betala dig ett skäligt vederlag för att få använda dom så kan det vara en idé att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Vill du ha hjälp att skriva en stämningsansökan så kan du höra av dig till vår juridiska rådgivning på info@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia HolmgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”