Vad händer om myndighet röjt läkarintyg med känsliga uppgifter?

2017-12-25 i Övriga brott
FRÅGA
Vad ska man göra om man fått veta att försäkringskassan råkat skicka mitt läkarintyg med känsliga uppgifter på till en vilt främmande person av misstag?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först av allt bör det utredas huruvida uppgiften är sekretessbelagd eller inte enligt Lagen om offentlighet och sekretess (OSL). Sekretess gäller hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs, OSL 28 kap 1 §. Huvudregeln är alltså att uppgiften är offentlig och undantaget är om den enskilde lider men om uppgiften röjs. Det är dock svårt för mig att uttala mig om detta när jag inte vet vad för typ av uppgifter det rör sig om, men eftersom du skriver att det rör sig om känsliga uppgifter är det alltså möjligt att de typiskt sett är sådana som anses medföra skada för den enskilde. I det fallet bör de således vara sekretessbelagda.

I det fallet uppgifterna är sekretessbelagda skulle den som röjer uppgiften kunna ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt, OSL 14 kap 2 § jämte Brottsbalken 20 kap 3 §. Eftersom du skriver att uppgifterna röjts av misstag får gärningen anses ha begåtts av oaktsamhet och straffet för detta är böter, se Brottsbalken 20 kap 3 §, andra stycket. Vid ringa fall av oaktsamhet döms dock ej till ansvar.

I det fall du misstänker att ett brott har begåtts råder jag dig att polisanmäla händelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1047)
2022-01-25 Hur mycket kan man få i skadestånd om man blir kallad för n-ordet?
2022-01-24 Är man skyldig att anmäla brott?
2022-01-15 Filma på grannens tomt
2022-01-14 Får man importera och sälja SARMs i forskningssyfte?

Alla besvarade frågor (98657)