FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott25/12/2017

Vad händer om myndighet röjt läkarintyg med känsliga uppgifter?

Vad ska man göra om man fått veta att försäkringskassan råkat skicka mitt läkarintyg med känsliga uppgifter på till en vilt främmande person av misstag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först av allt bör det utredas huruvida uppgiften är sekretessbelagd eller inte enligt Lagen om offentlighet och sekretess (OSL). Sekretess gäller hos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs, OSL 28 kap 1 §. Huvudregeln är alltså att uppgiften är offentlig och undantaget är om den enskilde lider men om uppgiften röjs. Det är dock svårt för mig att uttala mig om detta när jag inte vet vad för typ av uppgifter det rör sig om, men eftersom du skriver att det rör sig om känsliga uppgifter är det alltså möjligt att de typiskt sett är sådana som anses medföra skada för den enskilde. I det fallet bör de således vara sekretessbelagda.

I det fallet uppgifterna är sekretessbelagda skulle den som röjer uppgiften kunna ha gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikt, OSL 14 kap 2 § jämte Brottsbalken 20 kap 3 §. Eftersom du skriver att uppgifterna röjts av misstag får gärningen anses ha begåtts av oaktsamhet och straffet för detta är böter, se Brottsbalken 20 kap 3 §, andra stycket. Vid ringa fall av oaktsamhet döms dock ej till ansvar.

I det fall du misstänker att ett brott har begåtts råder jag dig att polisanmäla händelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo