vad händer om modern inte anger faderskapet?

2019-02-27 i Faderskap
FRÅGA
Hej!Jag och min partner har separerat och väntar barn.Så som jag tidigare förstått det kan jag skriva på honom som fader, få underhåll men ej skriva på gemensam vårdnad. Vilket skulle innebära att jag då får alla föräldradagarna(?)Hos familjeenheten på samtal säger dem istället att om jag skriver på honom som fader, får vi automatiskt gemensam vårdnad och delar lika på föräldradagarna. Men om jag vill ha ensam vårdnad och få alla föräldradagar så får jag ej skriva honom som fader, och pga det så får jag inget underhåll. Hur funkar detta egentligen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör föräldrarskap och jag kommer nedan förklara hur detta går till.

Bekräfta faderskap

Jag tolkar din fråga som att ni inte var gifta när du blev gravid. I svensk rätt finns en moderpresumtion som säger att den som föder barnet är barnets moder och faderpresumtionen säger sedan att denna moderns man presumeras vara fadern. I och med att du inte är gift är du ensam förälder när barnet föds, och har således ensam vårdnad. Socialtjänsten kommer be dig bekräfta vem som är fader och visserligen kan du neka och säga att du inte vet, men socialtjänsten är tvungna att utreda vem fadern kan vara. De kommer alltså inleda en utredning för att fastställa faderskapet då det anses vara barnets bästa att veta vem sina biologiska föräldrar är båda av psykiska men även biologiska anledningar så som ärftliga gener. Om du och din förra partner hade ett offentligt förhållande, gemensamma vänner eller liknande så kommer det troligtvis framgå i utredningen att han är potentiell far, vilket kan fastställas med DNA prov.

Sammanfattningsvis kan du låta bli att ange honom men en utredning kommer inledas för att det är i barnets bästa intresse att ha 2 föräldrar.

Underhåll

Om mot förmodan socialtjänsten inte listar ut vem fadern är kommer du förbli ensam vårdnadshavare. Som ensam vårdnadshavare kan man få underhållsstöd, men rätten till underhållsstödet gäller inte i fall där modern är boendeförälder (att barnet bor hos dig) och modern inte har medverkat eller vidtagit åtgärder för att fastställa faderskapet. Detta innebär att om du blir ensam vårdnadshavare genom att du inte samarbetat med socialtjänsten så kommer underhållsstödet ändå inte betalas ut till dig. (18 kap. 8 § Socialförsäkringsbalken)

Ensam vårdnad

Av de anledningarna ovan råder jag dig att ange din partner som förälder. Som du märker är det nästintill oundvikligt i och med att socialtjänsten är skyldiga att ta reda på vem fadern är, och om du dessutom inte samarbetar så kommer du inte få underhållsstöd av staten. Däremot får du alla föräldradagarna som ensam vårdnadshavare. Det är svårt att undvika att din partner blir fastställd som förälder i och med socialtjänsten utredning om andra människor känner till ert förhållande. När du angett han som förälder är det däremot inget som hindrar dig från att ansöka om ensam vårdnad i en vårdnadstvist. Om du kan visa att han kommer bli / är en olämplig vårdnadshavare kan domstolen utdöma dig som ensam vårdnadshavare och då kommer du få underhåll (i och med att du var ärlig om faderskapet). Kom dock ihåg att domstolen enbart tar hänsyn till din f.d. partners egenskap som vårdnadshavare, om han utgör en våldsam risk för barnet eller brister på andra relevanta sätt. Hur han är som person eller konflikter er emellan är dessvärre inget domstolen tar hänsyn till.

Sammanfattningsvis har familjeenheten helt rätt i sin bedömning (dock behövs komplettering). Familjeenheten har rätt i att om du anger vem fader än så anses ni ha gemensam vårdnad av barnet från födseln. Detta kan ändras genom vårdnadstvist om du kan visa att din partner är en olämplig vårdnadshavare (starka bevis). När man har gemensam vårdnad delar man lika på föräldradagarna och den som är boendeförälder (den förälder som barnet bor hos) har rätt till underhåll från den andre. Som ensam vårdnadshavare får man alla föräldradagar själv då dagarna tillhör barnet. Om du inte anger honom som förälder glömde enheten berätta att en utredning kommer göras för att fastställa faderskapet och om du inte samarbetat där och de misstänker att du vet vem fadern är men inte vill ange detta så mister du rätten till underhållsstöd från staten. Mitt råd till dig är att ange faderskapet så att din f.d. partner tar sitt ansvar för barnet och barnets rätt till en kontakt med båda sina föräldrar kan tillgodoses.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (261)
2019-05-21 Går det att tvinga någon att göra faderskapstest?
2019-04-30 Fastställande av faderskap m.m.
2019-03-31 Partners samtycke till assisterad befruktning leder till rättsligt föräldraskap
2019-03-27 Hur kan jag ta reda på om min far är min biologiska far?

Alla besvarade frågor (69196)