Vad händer om mitt barn vägrar umgänge med sin pappa?

2018-10-26 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har samma fråga som denna mamma skrev till er 2017-05-03 barnens rätt. Har en snart en 12 årig dotter som inte vill sova hos sin pappa. Vill bara umgås när hon vill. Hon har låst in sig på rummet, vill inte gå till skolan och sprungit och gömt sig när hon vet att han kommer. Får ångest attacker utbrott mm. Jag kan inte tvinga henne med våld hon ska åka till honom. Nu har vi varit i rätten. Pappan ska umgås med henne 4 tim. Sen nästa vecka 1 övernattning. Sen blir det varann helg fre- mån. Hon har umgås 8 tim på 1 år och 2 årsen hon sov över hos honom. Vad händer om hon vägrar?Pappa är inte samarbets villig
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis i mitt svar till dig att redogöra för den utgångspunkt som finns när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Därefter kommer jag att besvara din fråga, dvs vad som händer om din dotter vägrar att ha umgänge med sin pappa. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra i situationen.

Barnets bästa är avgörande

I alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge av barn ska vad som är barnets bästa vara avgörande. Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav. Vid bedömningen om vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt behovet av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § Föräldrabalken, FB).

Vad som ingår i barnets bästa är något som är öppet för argumentation. Å ena sidan kan det argumenteras för att det är till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med sin pappa. Å andra sidan verkar det, enligt din beskrivning, som att din dotter mår dåligt av eventuellt umgänge. Din dotter har även uppnått en ålder vari det ska tas större hänsyn till hennes vilja än om hon hade varit några år yngre. Dock har hon ingen egen bestämmanderätt.

Om din dotter vägrar kan det utdömas vite och i undantagsfall hämtning

Som jag tolkar din fråga har ni varit i rätten varför det torde finnas en dom eller ett beslut. Vägrar din dotter att åka till sin pappa kan han begära verkställighet av domen/beslutet. Vid verkställighet ska barnets bästa sättas i främsta rummet och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § första stycket FB).

Om rätten beslutar om verkställighet kan den förelägga dig att betala vite för att se till att du medverkar till att din dotter åker till sin pappa. Rätten kan även besluta att din dotter ska hämtas med polisens hjälp (21 kap. 3 § första stycket FB). Hämtning får dock bara ske om verkställighet inte annars kan ske och barnet har ett särskilt starkt behov av umgänge med sin pappa (21 kap. 3 § tredje stycket FB). Det ska dock poängteras att hämtning av ett barn med hjälp av polisen är väldigt ovanligt!

Du kan överklaga beslutet, men ta hjälp av en jurist!

Min rekommendation är att du överklagar domen om umgänge. Hur länge du kan överklaga och vart du vänder dig framgår av domen du fått efter att ni var i rätten. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som ombud. Att företräda sig själv i en familjerättslig tvist är svårt; dels är det svårt att förhålla sig objektiv då det per automatik blir känslosamt, dels är det en trygghet att någon som kan juridiken företräder dig.

Sammanfattningsvis, som svar på din fråga, kan domstolen besluta att det ska utdömas vite eller hämtning av din dotter med hjälp av polisen. Hämtning med hjälp av polis är en "sista utväg" och används i praktiken sällan. I sådana fall är risken något större att det utdöms vite (vite är något som enkelt förklarat kan liknas vid böter).

Eftersom ni nyligen varit i rätten har du sannolikt fått en dom eller ett beslut som är överklagbart. Min rekommendation är att du överklagar beslutet; utan någon närmre bakgrundsinformation om ditt fall kan jag tyvärr inte ge mer preciserad rådgivning än så. Om du inte har ett juridiskt ombud som företräder dig kan jag varmt rekommendera att du anlitar någon av Lawlines jurister för ändamålet. Ofta går det att använda rättsskyddet i din hemförsäkring i tvister som den du beskriver och juristen hjälper dig i sådana fall att ansöka.

Vill du boka tid med någon av våra jurister kan du göra det via vår hemsida eller genom att ringa till vår juristbyrå på 08-533 300 04. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm men kan även erbjuda möten per telefon, e-post eller Skype; det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1155)
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?
2019-04-10 Hur går jag tillväga för att byta efternamn på mitt barn?
2019-04-04 Hur enas vi om vårdnad, boende och umgänge, vid delad vårdnad?

Alla besvarade frågor (67936)