Vad händer om min hund blir dödad av en annan hund?

FRÅGA
Vad skulle hända om min hund blir dödad av en annan hund som en konsekvens av en attack i exempelvis en rastgård eller ute? Blir hunden som dödar min omhändertagen eller avlivad?Anledningen att jag undrar är att jag har en god vän som har en mycket aggressiv omplaceringshund som hon ej har styrkan att hålla eller stoppa vid ett bråk, samt att den har varit i svåra slagsmål med andra hundar tidigare. Hennes sambo har varit kapabel att stoppa det men de har nu separerat.Jag låter INTE min hund leka tillsammans med hennes då det är för riskfyllt och jag vill inte riskera min hunds hälsa och liv. Dock har hennes hund flera gånger lyckats ta sig över staket och stängsel, så det finns en oro.Händer ingenting om jag inte anmäler det? Har veterinären en skyldighet att anmäla det om en hund skulle avlida efter en attack och vården ej lyckas rädda?Alltid funderat på detta hypotetiska scenario. Det är en oro som finns och jag har ej lyckats hitta ett bra svar på en sådan här situation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i Lagen om tillsyn över hundar och katter.

När man äger en hund ska den hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Din vän har alltså en skyldighet att se till att hunden inte skadar någon annan. Det är hens ansvar.

Om din vän inte kan ta hand om hunden och hunden skadar andra, kan hunden omhändertas om inte mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga. Anser du att det finns ett sådant behov, ska du polisanmäla det, då det är polismyndigheten som beslutar om detta (11 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om en hund har omhändertagits innebär det att ägaren inte längre får ta hand om hunden, utan speciellt tillstånd. Efter en utredning av länsstyrelsen ska det beslutas om hunden ska säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det finns andra särskilda skäl avlivas (12 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden skadar andra djur, är det alltså upp till länsstyrelsen att avgöra vilken åtgärd som krävs, att avliva hunden är ett av alternativen. Det är länsstyrelsen som ansvarar för att åtgärden verkställs (12 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).

En hundägare har oavsett om den vållat skadan och varit vårdslös eller inte, en skyldighet att ersätta skadan som hunden har orsakat, eftersom att den har så kallat strikt ansvar över hunden och dess beteende (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).

Sammanfattning

Skulle din hund bli dödad av en annan hund, ska du polisanmäla detta om du vill att situationen ska åtgärdas. Alla hundägare har ett strikt ansvar och en skyldighet att se till att deras hund inte skadar någon eller något i sin omgivning. Länsstyrelsen ska ta ett beslut om vilken åtgärd som krävs, beroende på situation kan hunden behöva omplaceras, säljas eller avlivas. Ägaren till hunden är skyldig att ersätta dig för skadan.

Hoppas du fått hjälp med din fråga och återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97679)