FrågaSKADESTÅNDSRÄTTStrikt ansvar08/05/2019

Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv?

Hej,

Om man har en vakthund i en inhägnad där på ingången är det en skylt där det står "varning för hund"/ "varning för vakthund" osv. Om en inbrottstjuv ändå tar sig in i inhängnaden och blir skadad av hunden, blir ägaren till hunden skadeståndsskyldig då? För skadorna vakthunden orsakat?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För skador som hundar orsakar finns ett så kallat strikt ansvar. Detta innebär att ägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv har vållat skadorna (19§ lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir alltså ägaren skadeståndsskyldig. Detta gäller även om personen hunden biter är en tjuv som bryter sig in.

Det finns dock en möjlighet att jämka skadeståndet om personen som blivit biten kan anses ha medverkat till skadan (6 kap. 1§ Skadeståndslagen). Det är sannolikt att en inbrottstjuv anses ha medverkat till sin skada om vederbörande har brutit sig in i huset. Det finns alltså chans att skadeståndet i fråga kan jämkas.

Sammanfattningsvis gäller alltså att hundägaren kan bli skadeståndsskyldig, men att det i sin tur antagligen finns möjlighet att jämka skadeståndet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare