Vad händer om min egendom utmätts för en annan persons skulder?

2019-05-31 i Utmätning
FRÅGA
Hej Min har ett taxiföretag. Han har anställt en taxichaufför som hade skulder hos kronofogden som min man visste inte. Nu kronofogden har tagit den taxi som chauffören körde men min man är ägare för taxi.Vad man kan GÖRA?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av förmögenhetsrättslig karaktär och handlar främst om utmätning, vilket regleras i utsökningsbalken (UB).

Vilken egendom får utmätas?

Det låter på din fråga som den anställde blivit utmätt pga. sina skulder. Lös egendom, vilket en bil är, får utmätas om det är gäldenärens (den anställdes i detta fallet) eller om denne ska anses vara ägare till egendomen (4 kap. 17 § UB). Gäldenären anses vara ägare till egendom denne har i sin besittning om det inte framgår att denna egendom tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB). Det finns alltså en bevislättnad för Kronofogdemyndigheten (KFM) som stadgar en presumtion för att gäldenären är ägare till allt som denne besitter. Skulle detta inte vara sant och någon annan hävdar att man äger egendomen måste denna person kunna bevisa ägandet. I detta fall har troligtvis taxibilen utmätts eftersom den anställde haft bilen i sin besittning. Det är upp till din man att bevisa att det är han som äger bilen.

Om egendomen redan hunnit utmätas

Om egendomen redan utmätts med grund i vad som beskrivits ovan och tredje man har påstått bättre rätt till egendomen ska KFM förelägga personen att inom en månad väcka talan i domstol om skäl föreligger (4 kap. 20 § UB). Det kan alltså bli aktuellt för din man att väcka talan i domstol för att få tillbaka bilen.

Avslutande råd

Om du vill veta mer rekommenderar jag att läsa vidare på KFM:s hemsida. Jag bifogar två länkar där det finns mer information angående just utmätning: du hittar den ena här och den andra här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (405)
2019-11-28 Kan man som bosatt i Sverige undkomma kronofogden genom att jobba utomlands?
2019-11-21 Utmätning av bil som tillhör tredje man
2019-11-12 Kan KFM utmäta min bil för min pojkväns skulder om bilen står parkerad hos honom?
2019-10-27 Kan fruns besparingar utmätas för mannens skulder?

Alla besvarade frågor (75564)