FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente12/02/2021

Vad händer om man testamenterar till någon som avlider före en själv?

Om jag testamenterar samtliga mina tillgångar till min systerdotter och hon skulle avlida före mig. Ärver då hennes två barn mig automatiskt i nästa steg?

Jag har inga bröstarvingar, men en bror som har två barn. Jag vill inte att brodern eller hans barn ska kunna ärva mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med ditt arv om den personen som du testamenterat till, din systerdotter, går bort före dig.

Vad händer om din systerdotter går bort före dig?

Den som testamenterar sina tillgångar kallas för testator och den som man testamenterar till kallas för testamentstagare. Endast den som lever vid arvlåtarens bortgång har rätt till arv (1 kap 1 § ÄB). Det betyder att den testamentstagare som avlider innan testatorn inte har rätt till arv.

Men om din systerdotter går bort före dig ska hennes arvingar, det vill säga hennes barn, träda i hennes ställe (11 kap 6 § ÄB). Detta är i överensstämmelse med den så kallade istadarätten, som innebär att barn träder i sina föräldrars ställe vid arv. Ett krav för att man som barn ska få träda i testamentagarens ställe är att man är berättigad till arv efter testatorn. Det innebär att man ska vara släkt med testatorn. Om man däremot testamenterar till en vän som sedan går bort före en själv, kommer vännens barn som huvudregel inte kunna träda i vännens ställe, eftersom de inte är berättigade till arv efter testatorn. Eftersom din systerdotters barn är berättigade till arv efter dig, ska de träda i din systerdotters ställe om hon skulle gå bort före dig.

Svar på din fråga

Din systerdotters barn kommer att träda i din systerdotters ställe, om du testamenterat till henne och hon går bort före dig.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du undrar över något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Trevlig helg,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?