FrågaAVTALSRÄTTAvtal15/03/2018

Vad händer om man känner sig diskriminerad på träningscentrum på grund av sin vikt?

Jag tar kontakt med er för att jag känner mig riktigt illa behandlad av en platschef på mitt träningscenter.

Alltid tränat i hela mitt liv, kampsport friidrott, gym. Träning är och har alltid varit en livsstil i mitt liv. Jag är smalt uppbyggd och det är min kropp, under min tonår var jag även retad för detta. Jag har alltid tränat för att försöka bli starkare både i självkänsla och för att min kropp mår bra av det. Lider även av en magsjukdom där att röra på sig är en del i att må bättre. Jag tränar pass på träningscentrumet och går endast på pass. Att gå på centrumet själv har aldrig riktigt motiverat mig. Jag ligger inte i någon varningszon där jag spenderar 3 timmar på centrumet oftast 45 minuter per dag och då går jag på ett pass. Jag förstår och vet att centrumet har som ansvar att se till medlemmarna mår bra. Men utan bakgrund eller historia om hur en människa ser ut blev jag oerhört chockad av hur en platschef helt plötsligt skickar ett mail till mig och stänger av mig från gruppträning. Där hen har gjort en bedömning av att jag är för smal. Viktigt att poängtera jag har varit i samma vikt sedan start. Att utnyttja sin makt är skrämmande för mig. För hans bedömning av min kroppstyp. Jag känner mig diskriminerad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


Jag förstår att du känner dig diskriminerad, särskilt när du inte känner att det är rättvist. De frågor som jag kan hjälpa dig med är om du blivit diskriminerad enligt lag, om träningscentrumet agerat felaktigt och vad du kan göra.


Vilka diskrimineringsgrunder finns?

För att kunna svara på denna fråga kommer jag använda mig av diskrimineringslagen (DL).

Svensk lag ger skydd för olika typer av diskriminering. Dessa är mot

kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder (1 kap. 1 § DL)

Att diskrimineras på grund av vikt eller kroppstyp skyddas tyvärr inte i lagen.


Har träningscentrumet agerat felaktigt och vad kan du göra när du upplever dig diskriminerad?

När du tecknade medlemsskapet på träningscentrumet så skrev du förmodligen under ett avtal. I det avtalet fanns säkert många bestämmelser om vad centrumet får göra och vad du får göra. Exempelvis kan det finnas regler där om hur centrumet får stänga av medlemmar från gruppträningen. Det är bland annat utifrån detta man kan avgöra om centrumet agerat felaktigt.

Mitt råd är därför att du ska ta kontakt med någon av de som arbetar där och berätta hur du upplever situationen så att de kan få förklara sig och att ni sedan kan reda ut situationen så att det känns bra för dig. Om det känns svårt att ta det face-to-face kanske du kan hitta en mailadress.


Du får jättegärna ställa en ny fråga om det dyker upp något problem. Jag önskar dig all lycka till!


Med vänlig hälsning,

Clara WågefjellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning