Vad händer om man inte svarar på ett strafföreläggande och kan man betala trots att åklagaren utfärdat stämning?

2017-06-28 i Strafföreläggande
FRÅGA
HejHar fått ett strafföreläggande på en hastighetsöverträdelse. 75 km/tim på en 60 km/tim väg. Bötesbeloppet 2000 kronor.Vad händer om jag inte svarar?Kan påföljden i en eventuell rättegång bli en annan?Om jag får meddelande om att det blir rättegång, kan jag då betala böterna?mvh/A
SVAR

Hej tack för at du vänt dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer att dela upp svaret i olika delar utifrån de frågor du ställt.

Vad händer om du inte svara på ett strafföreläggande?
Om ett strafföreläggande utfärdas och det krävs ett godkännande under en viss tid så ska du meddelas om för det första hur du ska godkänna föreläggandet och för det andra om att åtal kan äga rum om du inte godkänner föreläggandet, detta enligt 48 kapitlet 7 § rättegångsbalken (här). Att inte svara på ett strafföreläggande anses som samma sak som att inte godkänna föreläggandet. Detta betyder i sin tur att åklagaren väcker åtal istället och domstolen prövar frågan.

Kan påföljden bli en annan i en rättegång?
Påföljden kan bli densamma i en rättegång men den kan också bli en annan. Det beror på hur domstolen bedömer den fakta som framkommer under rättegången.

Kan du betala böterna när ett åtal väckts?

Om du inte svarar på föreläggandet kommer åklagaren då se det som att du inte godkänner det. Åklagaren kommer då mest troligt att väcka åtal vilket betyder att det kommer att bli en rättegång. Du kan i detta skede inte godkänna strafföreläggandet. Enligt 48 kapitlet 12 § rättegångsbalken kan man nämligen inte godkänna ett föreläggande när åklagaren t.ex. har utfärdat stämning (se bestämmelsen här).

Sammanfattning

Svarar du inte så kommer det ses som att du inte godtar strafföreläggandet, åklagaren kommer då väcka åtal och domstolen kommer att bedöma frågan. Om påföljden blir densamma eller inte är svårt att säga då det är domstolen som bedömer detta. Om du får reda på att det blir en rättegång har åklagaren utfärdat en stämning och du kan inte godkänna strafföreläggandet i detta skede.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (101)
2021-06-14 Strafföreläggande och återkallelse av körkort
2021-05-31 Strafföreläggande
2021-05-31 Strafföreläggande
2021-05-09 Går det att erkänna ett brott för att slippa rättegång?

Alla besvarade frågor (94475)