Vad händer om man glömmer ansöka om lagfart inom 3 månader?

FRÅGA
Jag och min make upprättade i januari 2017 en överlåtelse av fastIghet mellan makar. Den 20/1 fick vi beslutet att registrera handlingen från Skatteverket hade skett den 19/1 2017. Tyvärr har vi helt missat att även ansöka om lagfart för maken som nu i gåva erhållit halva fastigheten. Detta uppmärksammade vi i samband med att vi ansökte om ett lån i fastigheten. Enl de regler vi nu sett på er sida ska denna ansökan om lagfart ske senast inom 3 månader efter Skatteverkets registrering. Vag gör vi?
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Den som står som lagfaren ägare har rätt att göra inteckningar och få ut pantbrev varför det viktigt att man som ägare även står som lagfaren ägare för att skydda sig mot att någon annan ska kunna göra detta. I ert fall avser förvärvet en överlåtelse mellan makar varför det ovan sagda inte borde vålla något problem. Dock kan man alltså inte få ut ett lån med fastigheten som säkerhet om man inte står som lagfaren ägare.

Precis som du skriver ska man ansöka om lagfart inom 3 månader. (20 kap. 2 § JB) Det som kan hända om ni inte ansöker om lagfart är att inskrivningsmyndigheten kan förelägga er att vid vite göra lagfartsansökan. (20 kap. 3 § JB) Detta sker dock mycket sällan framförallt men hänsyn till att inskrivningsmyndigheten helt enkelt inte får reda på att ett förvärv har skett.

Vad ni ska göra är alltså att ansöka om lagfart så snart ni kan. Så länge ni har alla handlingar som behövs kommer ni att få ansökan om lagfart beviljad trots att den inkommer försent. HÄR kan du läsa om vilka handlingar som ska skickas in för lagfart vid förvärv genom gåva.

Hoppas detta besvarade eran fråga! Om något är otydligt är ni varmt välkomna att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97608)