Vad händer om man ger bort egendom i gåva innan bortgång?

2021-06-16 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, min far gick nyligen bort och efterlämnade tre särkullbarn. Några veckor före hans död skrevs hans bilar över på hans fru. Märkligt tycker vi då det var han som brukade dem.Allt de äger är enskild egendom med undantag för huset som de båda äger lika delar av. Och vi har bara rätt till vår laglott enl testamente.Bilarna har ett sammanlagt värde av ca 500.000 kr. Är detta något som vi kan hävda? Eller är de kort och gott hennes bilar, vars värde vi inte kan få ta del av?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Gåva som kan likställas med testamente kan ingå i kvarlåtenskapen
Inom svensk rätt finns det något som kallas för det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ärvdabalken). Skyddet finns för att se till att bröstarvingar inte går miste om sin rätt till laglott. Det kommer i fråga när en gåva blivit skänkt under omständigheter eller villkor som innebär att gåvans syfte kan likställas med ett testamente. En gåva kan likställas med ett testamente dels när gåvogivaren inväntat sin död inom relativt kort tid därefter, dels när gåvogivaren kunnat nyttja egendomen fram till sin bortgång. Har gåvogivaren kunnat nyttja egendomen har emellertid hur lång tid innan bortgången som gåvan skett mindre betydelse. Att gåvan kan likställas med testamente innebär att egendomen ska ingå i kvarlåtenskapen, det vill säga egendomen som fördelas genom arv.

Ni bör kunna räkna den bortgivna egendomen som en del av kvarlåtenskapen
I det här fallet ser det ut som att båda de ovan nämnda situationerna har kommit i fråga. Din far har både skänkt gåvan en kort tid innan han gick bort samt själv brukat dem. Dessa omständigheter indikerar att gåvan kan likställas med ett testamente. Detta innebär att kvarlåtenskapen ska beräknas som att gåvan inte skett, vilket innebär att gåvans värde ska tas upp i bouppteckningen vid beräkning av laglotten. I och med detta ökar förstås kvarlåtenskapen, vilket innebär att era respektive laglotter ökar. Laglotten är nämligen hälften av arvslotten och eftersom det finns ett större värde kvarlåtenskap har förstås även arvslotten ökat.

Ni måste (eventuellt) var och en göra anspråk på er egen rätt till laglott
Är det så att det nu, med era ökade andelar, inte finns tillräckligt med egendom för att ni ska få era fulla laglotter måste hans fru ge tillbaka gåvan. Om detta inte är möjligt, ska hon i stället återbetala ett motsvarande belopp som gåvan var värd, det vill säga cirka 500.000 kr. Viktigt att notera är emellertid att ni som bröstarvingar (barn) måste väcka talan hos domstol (tingsrätten) om att er laglott har blivit kränkt och att ni därför önskar återbäring. Notera att varje bröstarvinge, enskilt, måste göra anspråk på sin egen laglott och alltså föra en egen talan. Detta måste ske inom ett år från bouppteckningen, annars går ni tyvärr miste om det (7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken).

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (659)
2021-07-31 Hur fördelas egendom enligt mitt testamente?
2021-07-31 Vem ärver vad? Särkullbarn och efterlevande make
2021-07-31 Vem ärver pappans aktier?
2021-07-26 Hur fördelas arvet när efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (94568)