FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/08/2022

Vad händer om man felaktigt skriver sig på fel adress?

Måste man vara folkbokförd på den adressen man bor. Vad händer, om man avsiktlig skriver sig på fel adress ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som utgångspunkt måste du vara folkbokförd på adressen du bor, med vissa undantag. Reglerna återfinns i folkbokföringslagen

Om du avsiktligt skriver dig på fel adress kan du göra dig skyldig till folkbokföringsbrott (se 42 § FOL), där påföljden är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt blir påföljden fängelse i minst två år. Åtgärden måste dock, för att brott ska anses föreligga, också innebära fara i bevishänseende. 

Det ska vara både möjligt och sannolikt att fara i bevishänseende uppstår (konkret fara), vilket innebär att det är först när den felaktiga uppgiften om folkbokföring används i ett bevissammanhang som ett brott formellt har begåtts, om det där visar sig att fara i bevishänseende föreligger.

Med vänlig hälsning,     

Martin CarlehedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”