FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB08/08/2018

Vad händer om man blottar sig online?

Om man har blottat sig på chatroulette, vad kommer hända?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar din fråga såsom att du undrar om det finns några juridiska konsekvenser av att blotta sitt kön (eller dylikt) på en onlinesida i stil med chatroulette. Jag kommer utgå ifrån att vi inte talar om en "adult"-chattsida, d.v.s en chattsida där premissen redan från början är att det skall förekomma blottning och masturbation. Jag kommer alltså att utgå ifrån att det bara är en vanlig chattsida där man får en slumpmässig person att prata med via videochatt.

Att blotta sig på video är med god sannolikhet straffbart

Enligt 6 kap 10 § 2 st brottsbalken, döms den som "blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet" för sexuellt ofredande, till böter eller fängelse i högst två år.

I praxis har t.ex att skicka "dick-pics" (bilder på sin penis) till andra via Snapchat bedömts vara sexuellt ofredande.

Med ledning av de prejudikat som finns på området, bedömer jag att blottning, som inte föregås av den andra personens samtycke, i regel är ägnat att väcka obehag, och således är straffbart. I vart fall skulle jag säga att det är ett handlande som är ägnat att kränka den andra personens sexuell integritet. Utan att veta de närmare omständigheterna, är det dock omöjligt att uttala mig med hundra procents säkerhet.

Värt att notera är att även om blottning i sig är straffbart, kan det vara svårt för Polis- och Åklagarmyndigheten att bekämpa brottsligheten på ett vettigt. Bevissvårigheterna då någon blottar sig på en videochattsida torde regelmässigt vara stora.

Sammanfattningsvis torde blottning på en videochattsida, som inte föregås av den andra personens samtycke, enligt min bedömning i regel vara att anse som sexuellt ofredande, vilket är straffbart. Det kan dock vara svårt för polisen att effektivt beivra brottsligheten, eftersom det kan finnas bevissvårigheter.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare