Vad händer om man begår flera ringa stölder av ett värde på 2500 kr? Vad är preskriptionstiden för ringa stöld?

Hej, Om man begått flera ringa stölder som totalt blir ett värde av ca 2500 kr, kommer man då sannolikt att åtalas för stöld eller flera fall av ringa stöld? Om flera fall av ringa stöld är då fortfarande preskriptionstiden 2 år?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag som är tillämplig

För att besvara din fråga kommer jag tillämpa brottsbalken (BrB). I 8:1 BrB finns information om stöld och i 8:2 BrB finns information om ringa stöld

Skillnaden på stöld och ringa stöld

Gärningen som sådan är likadan för stöld och ringa stöld. Det krävs att en person olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det och att tillgreppet innebär skada (8:1 BrB). Däremot om det är ett lägre värde och de andra omständigheterna i övrigt är att anse som ringa kan en person dömas till ringa stöld (8:2 BrB)

Vad bör gälla i ditt fall?

Är det ett lägre värde?

Först kommer jag bedöma huruvida värdet är en grund för att det ska bli ringa stöld. Värdegränsen för stöld är 1250 kr (se NJA 2019 s 951). Eftersom du förklarar att stölderna är ringa tolkar jag det som att du har förstått att de var för sig har varit under 1250 kr. 

I NJA 2006 s 524 så bedömde HD att systematiska stölder i olika butiker i ett köpcentrum skulle bedömas som ringa stöld även om de översteg den satta snatterigränsen. Detta är underlag för att du kan få en dom på ringa stöld då varje enskild stöld inte är över 1250 kr. 

Exempelvis fem stölder på 500 kr är inte att betrakta som stöld bara för att de tillsammans är 2500 kr. 

Har det skett inom omständigheter som gör att det är ringa?

Däremot krävs det också att det skett under omständigheter som är att betrakta som ringa. Med den informationen jag har fått är det väldigt svårt att ge dig ett konkret svar. Jag kommer därför ge dig lite exempel på situationer som inte bedömts som ringa.

I NJA 1995 s. 561 så blev obevakade handväskor stulna, då gärningsmannen hade utnyttjat situationen och handväskor är en form av integritetsintrång. I RH 1988:86 så ansågs det vara stöld när en gärningsman snodde från en berusad person. I RH 1980:64 så bedömdes tillgrepp av delar av en parkerad bil som stöld. I SvjT 1960 ref. s 49 så bedömdes ett tillgrepp av en cykel i ett cykelställ på en gata som stöld. Om tillgreppet sker som ett inbrott bedöms det som stöld enligt NJA 1982 s. 102. I RH 1995:117 så ansågs ett tillgrepp av narkotiskt preparat vara stöld även om det bara var ett värde på 100 kr. 

Eftersom detta är relativt särskilda fall så är sannolikheten större att du döms till ringa stöld. 

Vad gäller med preskriptionstiden?

Ja preskriptionstiden är fortfarande två år (8:1 BrB och 35 1st 1p BrB). 

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo