Vad händer om man av misstag tar en vara utan att betala

FRÅGA
Om man av misstag stoppar ner en vara i fickan och sen glömmer att betala den.Vad kan man då få för straff.Det handlar om 130kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in brottsbalken(BrB). På grund av varans värde är det brott som skulle kunna vara aktuellt i detta fall ringa stöld som även kallas snatteri.

Ringa stöld kräver uppsåt

För att man ska dömas för brottet ringa stöld krävs att man har tillägnelseuppsåt(BrB 8:2). Om man av misstag stoppat en vara i fickan och går ut med den ur affären utan att betala så föreligger inte uppsåt. Problemet blir att det kan se ut som att personen haft uppsåt och det blir då en bevisfråga.

Straffet skulle troligen bli böter

Om åklagaren skulle lyckas övertyga domstolen om att det är bortom rimligt tvivel att personen haft uppsåt till att ta varan så är straffet för ringa stöld böter eller fängelse i högst sex månader. Men med tanke på omständigheterna lär det i detta fall stanna vid böter.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (557)
2020-01-20 Betalning vid upptäckt - snatteri?
2020-01-11 Vad innebär stöld?
2020-01-10 Vad är påföljden för ringa stöld?
2019-12-31 Stulit pengar från arbetsgivare

Alla besvarade frågor (76554)