Vad händer om man åker fast för innehav av cannabis?

2019-08-02 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej! Åkte fast igår för innehav- och bruk av cannabis när jag var ute. Var kraftigt påverkad så de kunde se det från polisbilen och försökte springa därifrån. Sedan blev jag gripen mitt på gatan där jag erkände bruk av cannabis till polisen, sedan hittade dom även en påse innehållandes 4g cannabis ungefär. Tog sedan pissprov på plats, och förhör i polisbilen sen var jag fri. Jag var även kraftigt berusad av alkohol under det här.Bad om försvarare under förhöret i polisbilen också. Som sagt var jag ju kraftigt påverkad under detta av både alkohol och cannabis och de frågade om hur mycket jag tjäna från mitt jobb, antagligen för för dagsböter. Kommer jag nu garanterat få detta straff pga pissprovet (som kommer va positivt) eller hur ska jag gå tillrätta med det här för bästa utfall för min del?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan förklara vad som gäller generellt för narkotikabrott, för att sedan ge dig ett råd kring hur du bör gå tillväga i ditt fall.

Vad krävs för att dömas för narkotikabrott?

Tillämplig lagstiftning för narkotikabrott är narkotikastrafflagen. Den som olovligen innehar eller använder narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen, 1 § sjätte punkten narkotikastrafflagen. Uppsåt handlar om att man gör något medvetet med syfte att åstadkomma en viss effekt. Att gärningen måste ske uppsåtligen innebär att gärningsmannen haft insikt att det hen gör är en brottslig handling men att insikten inte hindrar personen från att genomföra brottet. För att du ska dömas till narkotikabrott är en förutsättning att åklagaren kan bevisa att det förelåg ett uppsåt.

Vad gäller i ditt fall?

Du nämner att provet kommer visa positivt och att du redan har erkänt brottet under förhöret. Detta talar för att det finns tillräckliga bevis för att brottet har begåtts och är täckt av ett uppsåt. Därmed är min gissning att åklagaren har tillräckliga bevis för att meddela ett s k strafföreläggande. Ett strafföreläggande innebär att åklagaren inte väcker åtal, vilket på så sätt ersätter en rättegång. Det har dock samma verkan som en dom och blir antecknat i belastningsregistret. Vid strafföreläggande får man en blankett hemskickad där den misstänkte kan välja att erkänna och acceptera straffet. Viktigt att poängtera här är att det är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och få saken prövad i domstol istället. Mitt råd till dig är att godkänna strafföreläggandet och på så sätt undvika en eventuell rättegång.

Olika grader av narkotikabrott

Det finns olika grader av narkotikabrott; ringa, normalgrad och grovt. Följaktligen finns också olika straffskalor för respektive narkotikabrott. Vid bedömningen av vilket narkotikabrott som man blir dömd till gör domstolen en sammanvägning av samtliga omständigheter som förekommer i målet. I praxis kan man se att gränsen för narkotikabrott av normalgraden är ungefär 50 gram cannabis. Mängder under denna gräns blir vanligen rubricerat som ringa narkotikabrott. Mot bakgrund av att du hade en liten mängd cannabis som antagligen var köpt för eget bruk så är min bedömning att det med största sannolikhet rör sig om ett ringa narkotikabrott i ditt fall.

Vad kan du förvänta dig för påföljd?

Straffet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst sex månader. Inom svensk straffrätt är huvudregeln att man inte dömer någon till fängelse, men till denna huvudregel följer tre omständigheter som gör att man inte alltid tillämpar huvudregeln. 1) Om gärningsmannen har begått brott tidigare, 2) om straffvärdet för brottet kan bedömas vara mer än ett år och 3) om det rör sig om ett artbrott, 30 kap. 4 § Brottsbalken (BrB). Artbrott är den sortens brott som rätten ser allvarligare på jämfört med andra. Narkotikabrott räknas som ett artbrott, men däremot inte ringa narkotikabrott.

Böter vid ringa narkotikabrott

I praxis framgår det att böter är den troligaste påföljden för ringa narkotikabrott. Utgångspunkten är att man dömer ut böter i form av dagsböter, 25 kap. 1 § BrB. Man bestämmer antalet dagsböter baserat på brottets straffvärde och när man i sin tur bestämmer brottets straffvärde tar man hänsyn till försvårande och förmildrande omständigheter. Här kan faktorer så som gärningsmannens ålder inverka på så sätt att det kan leda till en mindre sträng och ingripande påföljd om hen är ung. Om det rör sig om återfall i narkotikabrott kan det också ha en inverkan.

Hur bestämmer man dagsbotens storlek?

Man bestämmer storleken på dagsboten enligt de omständigheter som är listade i 25 kap. 2 § BrB dvs den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.

Precis som jag har nämnt tidigare är min rekommendation till dig att godkänna ett eventuellt strafföreläggande. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (419)
2020-05-31 Påverkar ringa narkotika möjligheten till körkort? Vad är straffet ?
2020-05-29 Vad ett narkotikabrott kan innebära för en persons arbetssituation
2020-05-27 Är det straffbart att bruka cannabis och vad kan påföljden bli?
2020-05-25 Är cannabisknoppar lagliga?

Alla besvarade frågor (80678)