Vad händer om maka testamenterar bort egendom till utomstående?

Ett gift par. Inga gemensamma eller särkullsbarn finns. Maken avlider och maken har syskonbarn. Makan har förfoganderätt av sin makes egendom. Makan har också syskonbarn. Vad händer vid makans bortgång om där finns testamente där makans vilja är att all kvarlåtenskap ska tillfalla någon utomstående?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

Makans testamente har ingen betydelse på makens syskonbarns efterarv. Makan har ingen rätt att testamentera bort egendom som har ärvts med fri förfoganderätt. Syskonbarnen kommer att ärva hälften av makans totala förmögenhet när hon avlider, normalt oavsett om makans förmögenhet har ökat eller minskat. Nedan kan du läsa mer om efterarv om du är intresserad. Hör av dig om något är oklart i svaret, min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se

-----------

Vid makens död tillfaller all egendom makan med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att makan får disponera fritt över egendom, dvs. använda, ändra, sälja, ge bort m.m. Makan får under inga omständigheter testamentera bort egendomen (3 kap. 2 § ärvdabalken). Makens arvingar, dvs. syskonbarn, har därför rätt till efterarv när makan avlider. Eftersom makan t.ex. får ge bort egendomen så är efterarvet av naturliga skäl inte knutet till viss egendom, utan till ett visst värde. Detta värde är oftast 1/2 (50 %) eftersom hälften av makens egendom tillföll makan genom bodelning i äktenskapet och andra hälften genom arv med fri förfoganderätt.

Beräkningen av efterarvet görs alltså efter det att makan har avlidit. Makens syskonbarn har rätt till hälften av makans totala förmögenhet vid tiden för makans död. Syskonbarnen ska dela lika på värdet, om inget annat har angetts i makens eventuella testamente. Beräkningen kan bli bekymmersam i de fall då makan antingen har minskat eller ökat sin förmögenhet drastiskt. I vissa fall finns det utrymme för att justera värdet av efterarvet om påtagliga orättvisor kan uppstå i relation till antingen makens eller makans arvingar (3 kap. 3-4 §§ ärvdabalken).

Med vänlig hälsning,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000