Vad händer om jag vägrar att göra ett faderskapstest på begäran av familjerätten?

2019-09-29 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Vad säger svenska lagen om jag vägrar göra ett faderskapstest via DNA på begäran av familjerätten där en tjej angett mitt namn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din frågeställning så vill du veta vad som händer om du vägrar att göra ett faderskapstest hos familjerätten. Jag förstår att du sitter i en jobbig situation och att lagstiftningen är svår att tyda. Därför skall jag försöka att göra en tydlig beskrivning på vad som kan komma att ske. För att finna svaret på din fråga så kommer vi behöva gå in och titta på bestämmelserna i Föräldrabalken (FB) och i lagen om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

Fastställande av faderskap:

Fastställandet av faderskap kan antingen ske genom bekräftelse eller genom en dom, om modern inte är gift (1 kap 3§ FB). Är modern inte gift är familjerätten alltid skyldig att undersöka vem fadern kan vara (2 kap 1§ FB). Men då du antyder i din fråga att du inte vill hjälpa familjerätten med deras utredning, kommer inte bekräftelse vara aktuellt i ditt fall. Jag kommer därför nedan presentera ett svar på din fråga utifrån vad som händer vid fastställande av faderskap via dom.

Vem kan väcka talan i domstol om fastställande av faderskap?

Om det inte kan ske en bekräftelse vid familjerätten så kan faderskapet istället fastställas med dom. De som kan driva ärendet om fastställande av faderskap i domstolen är barnet, men även barnets mamma samt familjerätten (3kap 5§ FB).

Vad kan domstolen göra?

Om ärendet tas upp till en domstol och de beslutar att fastställa faderskap, skall de se till att utreda faderskapsfrågan (3 kap 9§ FB). I denna undersökning kan domstolen begära att du skall göra ett DNA-test (1§ lagen om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap).

Ifall domstolen begär ett sådant DNA-test, måste du medverka. Om du trots detta inte medverkar kan domstolen ålägga vite, om inte detta hjälper så kan de även ta hjälp av polisen för att få till stånd att du gör ett DNA-test (2-2a§ lagen om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap).

Sammanfattning

Om du inte vill hjälpa familjerätten med deras faderskapstest kan istället ärendet tas till domstolen. Domstolen kan då begära att du skall göra ett DNA-test för att se om du om fader till barnet, ett sådant test som är utfärdat av domstolen kan inte nekas utan konsekvenser.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att allt löser sig till det bästa! Känner du att du behöver mer juridisk hjälp rekommenderar jag att du bokar en tid med en av våra duktiga jurister här på Lawline.

Välkommen tillbaka med fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (297)
2020-02-28 Kan ett faderskap fastställas utan en utredning?
2020-02-09 Faderskap och skyldigheter - kännedom först efter 5 år
2020-02-06 Avsäga faderskap - kan det göras?
2020-01-27 Kan barnet bli tvingad till DNA-test gällande faderskapsfråga?

Alla besvarade frågor (77531)