Vad händer om jag "snattar" (ringa stöld)?

FRÅGA
Jag tagit mat i Ica och de ringt polisen. Mat som jag lagt i väskan kostar 330kr. Jag kände mig dumt att göra det. Ont i pengar så darför jag gjort det.Kan jag åka till fängelse eller böter? Är socialtjänsten skulle hämta mina barn för jag ensamstående mamma hos dem? Aldrig att göra det mer. Känner mig orolig och depress på grund av detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar det som at du undrar dels vilken påföljd du kan förvänta och dels om några åtgärder kan vidtas rörande ditt barn. Jag antar att du är äldre än 21 år.

Det verkar som att det rör sig om en ringa stöld eftersom värdet understiger 1250 kr (8 kap. 2 § brottsbalken). Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst 6 månader. När domstolen bedömer påföljd ska dom först bestämma hur allvarligt brottet är med beaktande av bland annat värdet på det du tog och om det fanns ett särskilt motiv (29 kap. 1–3 § brottsbalken). Bedömningen brukar i regel utgå ifrån bottennivån på straffskalan i ditt fall böter. Det är svårt att säga vad som gäller utan att ha mer information, men spontant tycker jag att böter vore tillräckligt. Här kan domstolen även beakta dina personliga förhållanden till din fördel (30 kap. 4 § första stycket och 29 kap. 5 §brottsbalken). I ditt fall är det mindre lämpligt att döma till fängelse då du är ensamstående mamma.

Socialtjänsten kan omhänderta barn om det finns en påtaglig risk för dess hälsa eller utveckling (2 § med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det ska finnas konkreta riskfaktorer som pekar på att barnet med stor sannolikhet kan skadas. En ringa stöld borde inte vara tillräckligt.

Sammanfattningsvis så borde påföljden för det du ha gjort vara böter och jag ser inga skäl för att socialtjänsten ska kunna omhänderta ditt barn

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88282)