Vad händer om jag snattar för under 50 kronor?

FRÅGA
Hej!Är 35 år och tidigare ostraffad, har fast jobb inom kommunen sedan många år tillbaka. I min ilska/trötthet för en vecka sedan stal jag en napp (värde ca 45kr) på Ica till min skrikande dotter. Jättedumt. Fråga mig inte varför. Jag va trött och behövde få tyst på henne. Idag kom ett butiksbiträde fram till mig och visade bild på detta och sa att dom hade anmält mig till polisen. (Polisen va även på plats?) och liksom slängde ur sig en massa otrevliga kommentarer. Jag förstår givetvis att hon va sur då jag gjort något olagligt.Vad händer nu?Rättegång? Böter? Måste man tala om för anhöriga vad som hänt? Får butiksbeträdena berätta? Blir det någon prick i registret? Får arbetsgivare reda på detta? Jag mår jättedåligt av detta givetvis då allt bara blev så otroligt dumt.Man undrar ju varför man gör vissa saker.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga ska vi främst kika i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Brott och påföljd
Om man olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, gör man sig skyldig till brottet stöld (8 kap 1 § BrB). Värdegränsen för ringa stöld (tidigare kallat snatter)/stöld går dock vid 1250 kr. I detta fall har du tagit nappen som tillhör butiken utan att betala för det och nappen är värd ca 45 kr, varför handlingen troligtvis skulle utgöra ringa stöld (8 kap 2 § BrB). Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Med tanke på det låga värde du tagit för skulle dock endast böter bli aktuellt.


I rättsfallet RH 1993:126 fick en person penningböter om 300 kr för att ha snattat för 53 kr. Det finns alltså fall där personer som snattat för mycket lågt värde har fått penningböter. Det lägsta beloppet penningböter kan fastställas till är 200 kr (25 kap 3 § BrB). Skulle du få böter skulle det alltså troligtvis landa på mellan 200-300 kr.

Rapporteftergift
Polisen kan dock lämna en så kallad rapporteftergift. Om brottet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda någon annan påföljd än böter, får en polisman lämna rapporteftergift (9 § andra stycket Polislagen).

Eftersom det i ditt fall rör sig om ett mycket lågt värde av det tagna föremålet, omständigheterna i övrigt var som de var, du är ostraffad sen tidigare och brottet är ett bötesbrott så är det ganska troligt att polisen lämnar en rapporteftergift. Det innebär alltså att polisen inte rapporterar brottet.

Blir det rättegång?
Med största sannolikhet kommer det alltså inte bli en rättegång. Det är inte heller säkert att du får något straff för brottet eftersom polisen med sannolikhet kommer lämna en rapporteftergift. Om polisen dock inte gör det, kommer du troligtvis få ett strafföreläggande. Det innebär att ett papper skickas hem till dig där du får möjlighet att erkänna brottet. Om du erkänner genom strafföreläggande kommer inte åklagaren väcka talan vid domstol utan du får ditt straff direkt, dvs böter (48 kap 2 § RB).

Belastningsregistret
När man ålagts med böter genom dom eller strafföreläggande osv, kommer det tyvärr registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Denna registrering kommer finnas kvar i 5 år (17 § lag om belastningsregister).


Avslutning
Jag tycker inte att du ska oroa dig för mycket över detta. Jag kan dock inte med säkerhet bedöma vad som kommer hända i ditt fall, men utifrån det du skriver känns det tveksamt att polisen skulle rapportera detta och att åklagaren därmed skulle ålägga dig med böter för brottet.

Om det är så att du får böter trots allt kommer det som sagt tyvärr registreras i belastningsregistret och finnas kvar där i 5 år. Skulle du få böter och därmed en prick i registret är detta dock inget som arbetsgivaren kommer få reda på. Du behöver givetvis inte heller berätta om detta för dina anhöriga om du inte vill.

Det finns inget direkt hinder mot att anställda informerar kollegor etc om att någon har snattat. Skulle någon dock utpeka dig som brottslig eller lämna uppgifter som är ägnad att utsätta dig för missaktning, kan de göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Det ska då finnas en avsikt att skada ditt anseende hos andra. Ett exempel på vad som skulle utgöra förtal skulle kunna vara att personalen hänger ut ditt namn och skriver vad som hänt på sociala medier etc.

Hoppas du har fått svar på din fråga, och jag tycker som sagt inte att du behöver oroa dig särskilt mycket för det här.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (731)
2021-10-01 Stulit varor för 120 kr, vilket brott aktualiseras?
2021-09-30 Personalen drar tillbaka anmälan om snatteri; kommer jag ändå få ett brev hem?
2021-09-29 Tog kompisens ID, är det stöld?
2021-09-23 Vilket brott innebär det att ta saker ur en varuautomat utan att betala?

Alla besvarade frågor (96356)